Satellit                                            Luxor 180 cm

Satelliter

Parabol

LNB

DiSEqC

Kablage

Motorstyrning

Mottagningsrapporter

Mottagning av Astra 2D i Halland

Mottagning av Astra 2D i Falkenberg

Mottagning av Astra 2D i Okome 

Mottagning av Astra 2D på Öland

Toroidal  Maximum T90

Modifierad Toroidal Maximum T90

Anslutning av 16 LNB till LyngBox

Anslutning av 64 LNB till LyngBox

Produkterfarenheter

Parabol nostalgi 

Länkar

Lyngsat-Lyngemark satellite

King Of Sat

Satlex 

Bosses Parabol info