Satelliter


Satelliter som används till TV- och radioutsändningar är placerade ovanför ekvatorn i en omloppsbana kring jorden på 35 786 km höjd. Anledningen till att de ligger på just denna höjd är att jordens dragningskraft och centrifugalkraften på satelliterna tar ut varandra här och därför blir satelliterna kvar i samma position. Omloppstiden är 24 timmar vilket betyder att de står stilla i förhållande till jordytan. Eftersom satelliterna har fasta positioner sett ifrån jorden kallas omloppsbanan för "geostationär". De geostationära satelliterna ligger uppradade bredvid varandra vilket även kallas för "Clarke bältet" efter Arthur C. Clarke som tidigt förutspådde hur geostationära satelliter kan användas för radiokommunikation. I oktober 1945 publicerades "Can Rocket Stations Give Worldwide Radio Coverage?" i tidningen "Wireless World" där han beskriver sin framtidsvision som senare blev  verklighet! 

Livslängden för en geostationär satellit är 12-15 år och den påverkas framför allt av tillgången på bränsle för positionshållning.
Satellitens transpondrar sänder med hjälp av solenergi. Uteffekten från en transponder motsvarar ungefär en glödlampa, ca 30-100 watt, men trots den ringa effekten kan en satellit täcka stora områden tex hela Europa. 

För att beskriva en satellits läge används avståndet från den geografiska nollmeridianen som utgår från Greenwich. Placeringen uttrycks i grader (longitud). Om man tittar på en karta eller jordglob, så är de ofta försedda med linjer som går från nordpolen till sydpolen, vilka anger longitud (längdgrader), samt linjer som går parallellt med ekvatorn och som anger latitud (breddgrader). Eftersom en geostationär satellit alltid står stilla över en punkt på ekvatorn  räcker det med att utgå från denna punkts longitud för att ange satellitens banposition. 

För att beräkna hur en parabol ska riktas mot en satellit krävs information om var parabolen är placerad. Enklast fås rätt position med hjälp av GPS eller positions angivelser från exempelvis Eniro eller liknande kartor på internet. Utifrån parabolens position kan därefter elevation och azimut samt skew beräknas för mottagning av önskad satellit.

Enklast hämtas inställningsvärden från satlex men det finns även ett gratis program från  Swedish Microwave som heter SMWLink.  
 
 Sidan senast uppdaterad 2010-04-29