Mottagning av Astra 2D i Halland

På satellitpositionen 28,2 grader öst ligger Astra 2D vars utsändningar i första hand är riktade mot Storbrittanien. I från satelliten sänds BBC:s programutbud helt okodat i digital form. Signalstyrkan är dock mycket svag utanför det primära täckningsområdet och varierar kraftigt mellan olika platser i Europa.  I Sverige krävs därför stor parabol för att kunna ta emot de svaga satellitsignalerna ifrån Astra 2D. I området kring Stockholm är dock signalstyrkan betydligt högre än i övriga landet varför det där räcker med en mindre parabol, ca 120 cm, för att ta emot Astra 2D. I tidningen WHAT satellite october 2004 finns en karta över vilken parabolstorlek som krävs för mottagning av Astra 2D på olika platser i Europa och enligt den ska det gå att ta emot Astra 2D med en 180 cm parabol längs västkusten.
Praktiska prov visar att signalstyrkan ifrån Astra 2D varierar under dygnet här i Halland och detta märks framför allt på de svagare vertikala transpondrarna tex frekvensen 10,906 GHz där bla ITV 3 sänds. Signalen brukar vara som starkast vid 18-tiden och vid 20-tiden sjunker signalstyrkan, senare på kvällen stiger återigen signalen och efter midnatt brukar signalstyrkan nästan vara uppe på samma nivå som vid 18-tiden. Vid 3-4 tiden på natten sjunker återigen signalstyrkan något, dock ej lika mycket som vid 20-tiden, framåt morgonen, tidig förmiddag stiger signalstyrkan igen men vid 12-tiden är signalstyrkan återigen låg, senare under eftermiddagen börjar signalstyrkan stiga och når sitt maximum vid 18-tiden (vintertid).

En förutsättning för att kunna ta emot Astra 2D med en 180 cm parabol i Halland är att parabolen har god verkningsgrad och att skålen inte är deformerad. Att LNB:ns matarhorn är placerad i fokalpunkten, parabolens focus, är den allra viktigaste faktorn att tänka på vid mottagning av svaga signaler. Matarhornet ska även vara anpassat till parabolens form för att undvika att brus utanför parabolens kant ska tränga in i LNB:n samtidigt som matarhornet ska kunna "se" hela skålens yta för att inte förlora signalstyrka. Lågt brustal på LNB:n har betydligt mindre betydelse jämfört med ovanstående parametrar. Det är dock viktigt att LNB:n har god isolation mellan de olika frekvensbanden och polarisationerna, annars kan starkare transpondrar i samma satellitposition slå ut de svaga transpondrarna. Ett problem vid mottagning av Astra 2 D är att signalstyrkan ifrån Astra 2A och 2B som också ligger på 28,2 grader öst samt Eurobird på 28,5 grader öst är betydligt starkare (räcker med en 70 cm parabol för mottagning av dessa) än i från Astra 2D. Detta gör att starka signaler ifrån dessa på "high band" kan störa svaga signaler på "low band" om LNB:n inte har tillräcklig isolering, dämpning mellan low- och highband. Bäst isolering brukar LNB med flera utgångar ha tex Invacom quad LNB. Tyvärr har dagens LNB oftast högst förstärkning vid höga frekvenser och lägst vid de låga frekvenserna som Astra 2D sänder på vilket ytterligare försämrar förutsättningarna för mottagning av Astra 2D. En annan viktig parameter är parabolens lutning i sidled, tilt (skew). På en fokalmatad parabol som är helt symmetrisk räcker det att rotera matarhorn/LNB för att ställa in rätt tilt. På en offsetparabol bör hela skålen tiltas för att få ett optimalt resultat.
Satellitmottagarens ingångskänslighet samt selektivitet har också betydelse vid mottagning av svaga signaler.

Mottagning av Astra 2D i Falkenberg

Mottagning av Astra 2D i Okome

Ett bra forum för Astra 2D intresserade finns på  www.astra2d.com
 
2012-02-24 upphörde sändningarna från Astra 2D och har ersatts av Astra 1N vilken i sin tur förväntas bli ersatt av Astra 2F som kommer att skickas upp under hösten 2012. 

 Min  epost .