Mottagning av Astra 2D i Okome

Har tillsammans med Roland Skoglund försökt ta in Astra 2D i Okome som ligger ca 2 mil nordöst om Falkenberg med en gammal 180 cm offset parabol tillverkad av Northen Satellite Company. Parabolens verkningsgrad och förstärkning känner jag inte till så om någon känner till de uppgifterna tar jag gärna emot dem via  epost . Med hjälp av en oscillator har vi lyckats hitta svaga signaler ifrån Astra 2D, de är dock för svaga för att ge bild på en vanlig digital satellitmottagare, signalkvalitémätaren i satellitmottagaren slår dock kraftigt så det känns som man är nära att få bild. Har även provat olika LNB utan att märka någon större skillnad på signalkvalite´n. Högst signalstyrka ut från LNB:n ger Inverto Pro IDL-40US (0,3 dB tillverkad av MTI) men signalkvalitén är inte bättre än tex MTI Blue Line AP8-T2B (0,6 dB),  Invacom SNH-031 (0,3 dB) och Digiality SF-10 (0,3 dB). Vad gäller fasbrus har Invacom LNB:n de lägsta värdena vilket skall ge en renare utgångssignal men samtidigt är Invacom SNH-031 ej optimerad för mottagning av de låga frekvenserna som Astra 2 D använder. Brustalet är som högst vid de låga frekvenserna (> 0,4 dB)samtidigt som även förstärkningen är lägre (ca 54 dB). Vid noggran kontroll av offsetskålens yta och form visade det sig att den är något skev vilket förmodligen är en stor orsak till att vi inte fått in Astra 2D med den.
 

Nedan några bilder ifrån när vi försöker få in Astra 2D i Okome.


180 cm offset parabol, Northen Satellite Company, NSC-1.8
 


Små signaltoppar ifrån Astra 2D.
 


Roland har gjort ett stativ med goda möjligheter till finjustering av parabolen i både höjd- och sidled samt lutning.
Elevationsvinkeln är ca 23,8 grader (höjdled),  Azimut 161,5 grader (sidled) och LNB tilt, skew -3 grader. Enligt flera beräkningsprogram anges felaktigt värde på skew för Astra 2D. Rätt värde fås  här.

Under hösten 2005 köpte Roland en 230 cm fokalmatad parabol som inte har några skevheter. Dock är ytbehandlingen på parabolen skadad på vissa ställen. Vi provar den tillsammans med vanliga standard LNB och får in de horisontella transpondrarna ifrån Astra 2D utan problem, men signalen är rätt svag. Installerar ett justerbart matarhorn, ADF-120, samt en LNB med C120-anslutning, TWF-031, båda tillverkade av Invacom. Resultatet blir en betydligt bättre signalkvalité jämfört med de standard LNB vi provat. De horisontella transpondrarna är stabila över hela dygnet och även då det regnar. Mottagning av de vertikala transpondrarna varierar dock under dygnet och framför allt är den vertikala transpondern på  10 906 GHz  mycket svag och kan endast ses under korta tider av dygnet. Märkligt nog tycks denna 230 cm parabol inte prestera bättre än Luxors fokalmatade 180 cm aluminium parbol. En bidragande orsak är att skålen är "djupare" jämfört med Luxor skålen men även ytans beskaffenhet spelar nog in.

Nedan några bilder på Rolands 230 cm parabol i Okome.


Rolands nya parabolprojekt har anlänt.


230 cm fokalmatad parabol, tillverkare okänd.


Fäste för manuell injustering av parabolen.


Invacom twin LNB med C120-anslutnig och matarhorn med justerbara skalärringar.


Fästet för LNB och matarhorn har Roland tillverkat själv.