Motorstyrning                                           

För att enkelt ta emot flera olika satellitpositioner med en och samma antenn kan motorstyrning användas för att manövrera parabolen mot önskvärd satellitposition.  Fördelen med motorstyrning jämfört med att använda sig av sidmatningar på en fixerad parabol är att mottagningen blir bättre optimerad för varje enskild satellitposition. Nackdelen är att det tar tid för motorn att manövrera parabolen mellan de olika satellitpositionerna vilket gör att TV-kanal växling i mottagaren kan ta lång tid då man hoppar mellan TV-kanaler som finns på olika satellitpositioner. Därför är det lämpligt att sortera TV-kanalerna efter satellitposition i satellitmottagaren vid användning av motorstyrd parabol.

För paraboler med diameter upp till ca 1 meter kan DiSEqC motor användas vilka drivs med hjälp av matningsspänningen till LNB från satellitmottagaren. Positionering sker med hjälp av DiSEqC 1.2 styrsignaler.

För större paraboler används 36 V motorer vilka har separat spänningsmatning som saknas på de flesta av dagens satellitmottagare varför en separat positioneringsbox för detta ändamål krävs. I boxen omvandlas  DiSEqC 1.2 kommando från satellitmottagaren till pulser som i sin tur styr parabolen till önskat läge via separat 5-polig kabel. 36 V motorer är starkare och i regel snabbare jämfört med DiSEqC motorer. 

Vid användning av motorstyrning är det mycket viktigt att maströret är helt lodrätt monterat eftersom minsta avvikelse blir stor i "ändlägena" mot satellitpositioner som ligger långt öster eller väster ut. Det gäller också att tänka på att det är "fri sikt" mot alla de satellitpositioner som ska tas emot, speciellt de som ligger långt öster eller väster ut där elevationsvinkeln blir låg. 


Förklaringar till olika begrepp och förkortningar se nedan.

DiSEqC 1.2 Har utvecklats av Eutelsat och Stab (1998) och används i första hand till att styra motorstyrningsenheter.

USALS = Universal Satellite Automatic Location System. Utvecklat av Stab för att satellitmottagare automatiskt ska kunna beräkna satelliternas position utifrån den plats man befinner sig på vilket underlättar installationen.

DiSEqC 1.3 = samma sak som USALS  men EJ godkännt av Stab.

Go to x = samma sak som USALS men EJ godkännt av Stab.

SatScan = Motorstyrning som Nokia hade till sina satellitmottagare. För mer information och bilder, se länk. SatScan

  Sidan senast uppdaterad 2011-07-29