Mottagnings rapporter                                         

Har sammanställt en lista över vilken parabolstorlek som krävs för mottagning av olika satelliter. Listan bygger mestadels på egna praktiska tester här i Falkenberg. Ibland är officiella täckningskartor bristfälliga då de inte alltid tar hänsyn till eventuella variationer i signalstyrka ifrån olika transpondrar på samma satellit. Täckningskartor för områden som ligger utanför satelliternas primärområden saknas också ofta. Nedanstående lista är i första hand giltig i Falkenberg med omnejd varför det på andra platser i Sverige kan krävas en helt annan parabolstorlek för att erhålla samma mottagningsresultat. Satellitpositionerna presenteras i ordning från öst till väst. Eventuella synpunkter och mottagningsrapporter från andra platser mottages tacksamt per epost .

Satellitposition 53,0° öst:
Express AM22, har fyra olika strålar "European", "Wide European", "Steerable beam 1" och "Steerable beam 2" som har olika täckningsområden vilket gör att minsta parabolstorlek för stabil mottagning varierar beroende på var man befinner sig i förhållande till respektive täckningsområde. Här i Falkenberg är "European" och "Wide European" signalerna förhållandevis starka varför det räcker med ca 80 cm parabol för att erhålla stabil mottagning men när det gäller "Steerable beam 1" och "Steerable beam 2" är signalerna betydligt svagare.  "Steerable beam 1" har ett snävt fokus mot Afghanistan varför dessa signaler är mycket svaga i Sverige. "Steerable beam 2" har sitt fokus mot Israel och Jordanien men har ett vidsträckt täckningsområde varför signalerna är starkare jämfört med de från "Steerable  beam 1" här i Sverige. Flera av de transpondrar som sänder via "Steerable beam 2" går att få in med 100 cm parabol i Falkenberg men inte alla. För stabil mottagning av samtliga "Steerable beam 2" transpondrar i Falkenberg krävs minst 120 cm parabol. När det gäller mottagning av "Steerable beam 1" vet jag inte vilken parabolstorlek som krävs, får ingen mottagningsbar signal med min 100 cm parabol. För mer information och utförligare beskrivningar angående mottagning av Express AM22 se nedanstående länk. 

Mottagning av Express AM22 i Falkenberg 

Satellitposition 52,5° öst:
Yahsat 1A, uppges ha minst 5 olika strålar varav tre sänder på Ku-bandet "East beam", "Europe beam" och "MENA beam" samt en som sänder på C-bandet "Global beam" och en som sänder på Ka-bandet. Uppgifter angående vilka frekvenser som används till respektive täckningsområde på Ku-bandet är dock oklara då motstridiga uppgifter förekommer på internet. Har hittills inte lyckats hitta någon mottagningsbar frekvens från denna satellit i Falkenberg. För mer information och utförligare beskrivningar angående mottagning av Yahsat 1A se nedanstående länk. 

Mottagning av Yahsat 1A i Falkenberg 

Satellitposition 45,0° öst:
Intelsat 12, har fyra olika strålar som är riktade mot Indien, mellanöstern, Sydafrika och Europa. Endast utsändningarna mot Europa går att ta emot i Falkenberg, eftersom de är mycket starka räcker det med en 60 cm parabol för stabil mottagning. 

Satellitposition 42,0° öst:
Türksat 2A, har två olika strålar "West" och "East". "West" strålen är mycket stark i Falkenberg och det räcker med en 60 cm parabol för stabil mottagning. "East" strålen är betydligt svagare och kräver förmodligen en 200 cm parabol.
Türksat 3A, har två olika strålar "West" och "East". "West" strålen är stark i Falkenberg och det räcker med en 70 cm parabol för stabil mottagning. "East" strålen är svagare, men inte lika svag som den på Türksat 2A, det går att få stabil mottagning med 100 cm parabol här i Falkenberg.

Mottagning av Türksat 2A och 3A i Falkenberg


Satellitposition 40,0° öst:
Express AM1, ej testat ta emot denna satellit.

Satellitposition 39,0° öst:
Hellas Sat 2, har tre olika strålar "F1", "F2" och "S2". Av dessa är "F1" den klart starkaste och det räcker med en 60 cm parabol för stabil mottagning i Falkenberg. "F2" strålen är svagare och kräver en 80 cm parabol för stabil mottagning. "S2" strålen är betydligt svagare än de övriga och kräver förmodligen en 180 cm parabol.

Satellitposition 36,0° öst:
Eutelsat 36A, har tre olika strålar där två är riktade mot Afrika och en mot Ryssland. Utsändningarna på Ku-bandet är lite speciella jämfört med andra satelliter då de sänds ut som höger- och vänster-cirkulära signaler vilket kräver en LNB som har ett matarhorn som är anpassat för detta. En lämplig och prisvärd LNBF för detta ändamål är MTI  AP8-T4C som klarar av att växla mellan höger- och vänster-cirkulära signaler inom frekvensområdet 11,7-12,75 GHz. Nackdelen med denna LNBF är dock att vanliga linjära signaler med horisontell och vertikal polarisation dämpas kraftigt. Utsändningarna mot Afrika går ej att ta emot i Sverige. För stabil mottagning av de ryska utsändningarna krävs det i Falkenberg en 90 cm parabol.
Eutelsat 36B, har fem olika strålar en mot Europa, en mot Ryssland, en mot mellersta Afrika, en mot södra Afrika och en justerbar. Sändningarna mot Afrika går inte att ta emot i Falkenberg. För stabil mottagning av utsändningarna mot Europa och de ryska cirkulära signalerna krävs en 90 cm parabol.

Mottagning av Eutelsat 36 A och B i Falkenberg


Satellitposition 33,0° öst:
Eutelsat 33A, har fyra olika strålar "Spot A", "Spot B", "Spot C" och "Spot D". För "Spot B" och "Spot D" krävs en 100 cm parabol för stabil mottagning, "Spot C" är betydligt starkare men där finns inga reguljära TV-utsändningar utan används för bla internet-trafik och sk "feeds".

Satellitposition 31,5° öst:
Astra 1G, har två olika strålar "Eastern Europe" och "Western Europe". Strålen som riktar sig mot östeuropa är mycket svag i Sverige och jag vet inte vilken parabolstorlek som krävs för att få mottagning. Även "Western Europe" strålen är ganska svag här i Falkenberg, 100 cm parabol rekommenderas för någorlunda stabil mottagning.

Satellitposition 31,0° öst:
Türksat 1C, ej testat ta emot denna satellit.

Satellitposition 30,5° öst:
Arabsat 5A, ej testat ta emot denna satellit.

Satellitposition 28.5° öst:
Eutelsat 28A (hette tidigare Eurobird 1), är mycket "stark" här i Falkenberg och stabil mottagning av samtliga transpondrar kan erhållas med en 60 cm parabol. Under juni månad  2015 har Eutelsat 28A förflyttats till satellitpositionen 32.9° öst och har ersatts av Astra 2G i satellitpositionen 28.2° öst.

Satellitposition 28.2° öst:
Astra 1N, har tre olika strålar "Pan European Ku-band beam 1", "Pan European Ku-band beam 2" och "UK Ku-band spot beam". Satelliten ersätter Astra 2D vars TV-kanaler har flyttats till Astra 1N. Signalen från transpondrarna på Astra 1N är betydligt starkare än från Astra 2D längs västkusten. Här i Falkenberg räcker det med en 60 cm parabol för att få stabil mottagning av Astra 1N men för att få god mottagningsmarginal vid riktigt dålig väderlek rekommenderas 80 cm parabol. Längre öster ut sjunker signalen från Astra 1N, i Stockholm är signalen från Astra 1N svagare än vad den var från Astra 2D. För mer information och utförligare beskrivningar angående mottagning av Astra 1N se länk nedan. 2014-02-11 de sista transpondrarna på Astra 1N har slutat sända och har ersatts av Astra 2E.

Mottagning av Astra 1N

Under hösten 2012 har ett antal TV-kanaler flyttat från Astra 1N till Astra 2F och i februari 2014 har BBC flyttat sina TV-program från Astra 1N till Astra 2E. Signalen från transpondrarna på Astra 2F är betydligt svagare än Astra 1N men starkare än vad  Astra 2D var längs västkusten. Här i Falkenberg erhålls stabil mottagning av Astra 2F med 180 cm parabol (god mottagningsmarginal). Har även testat att ta emot Astra 2F med Nokia 100 cm parabol vilket fungerar bra under normala väderleksförhållanden men för att förbättra mottagningsmarginalen rekommenderas minst 120 cm parabol i Falkenberg. I Stockholm är signalen från Astra 2F mycket svagare än på västkusten varför betydligt större parabol krävs för stabil mottagning. För mer information och utförligare beskrivningar angående mottagning av Astra 2F se länk nedan.

Mottagning av Astra 2F

I slutet av september 2013 skickades Astra 2E upp i den geostationära banan med en Proton raket från Baikonur i Kazakstan. I februari 2014 togs Astra 2E i drift för att ersätta Astra 1N i satellitpositionen 28.2° öst.  Här i Sverige är signalen från Astra 2E betydligt svagare jämfört med Astra 1N. Astra 2E "UK Ku Spot Beam" är något svagare jämfört med Astra 2F men starkare jämfört med gamla Astra 2D här i Falkenberg. För mer information och utförligare beskrivningar angående mottagning av Astra 2E se nedanstående länk. För stabil mottagning av samtliga "UK Ku Spot Beam" transpondrar rekommenderas minst 120 cm parabol i Falkenberg.

Mottagning av Astra 2E 

I slutet av december 2014 skickades Astra 2G upp i den geostationära banan med en Proton raket från Baikonur Cosmodrome i Kazakstan. Under juni månad 2015 togs Astra 2G i komersiell drift i satellitpositionen 28.2° öst. Astra 2G har tre olika strålar som sänder på Ku-bandet "Europe Ku Beam", "UK Ku Spot beam" och "West Africa Ku Beam". Utöver dessa finns även transpondrar för Ka-bandet. Här i Falkenberg har Astra 2G "UK Ku Spot Beam" ungefär samma styrka som Astra 2E vilket betyder starkare signal jämfört med gamla Astra 2D. För stabil mottagning av samtliga "UK Ku Spot Beam" transpondrar rekommenderas minst 120 cm parabol i Falkenberg. För mer information och utförligare beskrivningar angående mottagning av Astra 2G se nedanstående länk.

Mottagning av Astra 2G

Astra 2A, har två olika strålar "north beam" och "south beam" vilka båda är "starka" här i Falkenberg, "south beam" är något svagare jämfört med "north beam" och skillnaden ökar ju längre norr ut i Sverige man kommer. I Falkenberg räcker det med en 70 cm parabol för stabil mottagning av samtliga transpondrar.  Astra 2A är ej längre i drift i satellitpostionen 28.2° öst och har ersatts av Astra 2E, 2F och 2G.
Astra 2D, är mycket "svag" här i Falkenberg och för stabil mottagning av de horisontella transpondrarna krävs en 180 cm parabol, för stabil mottagning av de vertikala transpondrarna krävs minst 240 cm parabol. Bara några mil längre öster ut sjunker signalstyrkan ytterligare och då kan även en 180 cm parabol kan vara i minsta laget för stabil mottagning av de horisontella transpondrarna. Ytterligare längre öster ut stiger signalstyrkan åter igen tack vare sidostrålen mot Stockholm, i Växjö räcker det tex med en 150 cm parabol för stabil mottagning av de horisontella transpondrarna. För mer information och utförligare beskrivningar angående mottagning av Astra 2D se länkar nedan. 2012-02-24 upphörde sändningarna från Astra 2D som ersattes av Astra 1N som i sin tur har ersatts av Astra 2F och Astra 2E. 

Mottagning av Astra 2D i Halland
Mottagning av Astra 2D i Falkenberg
Mottagning av Astra 2D i Okome
Mottagning av Astra 2D på Öland


Obs! Satellitpositionerna 28.2° öst och 28.5° öst ligger så nära varann att de går att ta emot med en och samma LNB. Tänk på att välja transpondrar ifrån satellitpositionen 28.2° öst vid fininjustering av parabol eftersom dessa är svagare än transpondrarna på Eutelsat 28A. Om parabolen är optimalt injusterad mot satellitpositionen 28.2° öst erhålls även bra mottagning av Eutelsat 28A på satellitpositionen 28.5° öst. Omvänt kan en fininjustering mot 28.5° öst ge märkbart sämre mottagning av 28.2° öst.

Satellitposition 26.0° öst:
BADR 4, har enligt uppgift 3 st olika strålar "MBC", "BSS" och "FSS". Vid studie av täckningskartor ser "MBC-beam" ut att vara betydligt svagare än de övriga här i Falkenberg men så är inte fallet. Har testat och ta emot BADR 4 med en 100 cm Nokia offsetparabol och med den får jag stabil mottagning av samtliga transpondrar på BADR 4 inklusive MBC programmen på frekvensen 11,919 H (SR:27500 FEC:3/4), svagaste transpondern är 12,523 H (SR:27500 FEC:3/4) som ligger alldeles på gränsen av vad parabolen klarar av. För bättre marginal vid kraftigt regn- eller snöväder rekommenderar jag en 120 cm parabol. Vissa utav de starkaste transpondrarna tex 12,130 V (SR:27500 FEC:3/4) där bla "Dubai One" sänder går att få in med en bra 90 cm parabol. Jag har svag men stabil mottagning av denna transponder med min T90 toroidal antenn.
BADR 6, har en stråle "BSS" som är mycket svag, vid test med Nokia 100 cm parabol får jag ingen signal över huvudtaget, förmodligen krävs minst en 150 cm parabol för stabil mottagning. 
För mer information och utförligare beskrivningar angående mottagning av Arabsat i satellitpositionen 26.0° öst se länk nedan.

Mottagning av BADR 4 och 6 i Falkenberg 
 

Satellitposition 25,5° öst:
Eutelsat 25A (hette tidigare Eurobird 2) är mycket svag i Falkenberg. Vad jag hört ska de vertikala polarisationerna gå att ta emot med en 150 cm parabol men de horizontella ska vara betydligt svagare och kräva en parabol större än 300 cm. Vid test med Nokia 100 cm parabol har jag lyckats få in en transponder under gynnsamma väderleksförhållanden, se länk nedan. 

Mottagning av Eurobird 2 i Falkenberg


Satellitposition 23,5° öst: 
Astra 3B är "stark" här i Falkenberg och stabil mottagning av samtliga transpondrar erhålls med en 70 cm parabol.

Satellitposition 19,2 ° öst:
Astra 1H, 1KR, 1L och 1M är "starka" här i Falkenberg och stabil mottagning av samtliga transpondrar erhålls med en 70 cm parabol.

Satellitposition 16,0° öst: 
Eutelsat 16A, har två olika strålar "Wide" som är riktad mot Europa samt en mycket "snäv" stråle mot Madagaskar. När man tittar på täckningskartor över "Wide" strålen kan man lätt förledas tro att denna satellit är "stark" i Falkenberg men så är inte fallet då det krävs en 90 cm parabol för stabil mottagning av samtliga transpondrar. Strålen mot Madagaskar går inte att ta emot i Falkenberg. 

Satellitposition 13,0° öst: 
Hot Bird 13A, 13B och 13C är "starka" här i Falkenberg och stabil mottagning av samtliga transpondrar kan erhållas med en 70 cm parabol. 

Satellitposition 10,0° öst:
Eutelsat 10A, har 3 st olika strålar, en C-band och en Ku-band stråle mot Europa samt en Ku-band stråle mot Madagaskar/södra Afrika. Ku-band utsändningarna mot Europa är ganska "svaga" här i Falkenberg och det krävs minst en 90 cm parabol för stabil mottagning. Vissa transpondrar har mycket låga symbolhastigheter vilket kan skapa mottagningsproblem.

Satellitposition 9,0° öst:
Eutelsat 9A, är relativt "stark" här i Falkenberg och stabil mottagning av samtliga transpondrar kan erhållas med en 80 cm parabol. Signalstyrkan varierar en hel del mellan olika transpondrar, de starkaste går att få in med en 60 cm parabol men de svagaste kräver som sagt var en 80 cm parabol. Det finns även utsändningar på Ka-bandet från denna satellitposition via Eutelsat Ka-Sat 9A där Irländska TV-program sänds helt okodat men eftersom signalerna är starkt fokuserade mot Irland är det mig veterligen inte möjligt att ta emot dessa i Sverige, kräver för övrigt Ka-band LNB. 

OBS! Satellitpositionerna 10,0° öst och 9,0° öst ligger så pass nära varann att de går att ta emot med en och samma LNB på en T90 toroidal antenn här i Falkenberg om LNB:n placeras i ett mellanläge. Skillnaden på 1° är dock i mesta laget varför det inte går att få optimal signalkvalité på båda positionerna samtidigt med en och samma LNB. Eftersom Eutelsat 10A är betydligt svagare än Eutelsat 9A måste LNB:n placeras mycket nära optimalt läge för satellitpositionen 10,0° öst.   

Satellitposition 7,0° öst:
Eutelsat 7A, har 3 st olika strålar "Europe A", "Europe B" och "Africa". Sändningarna som är riktade mot Afrika går inte att få in i Sverige. "Europe A" är relativt stark här i Falkenberg och går lätt in med 80 cm parabol. "Europe B" har ungefär samma styrka som "Europe A" i Falkenberg, skillnaden i signalstyrka mellan olika transpondrar varierar dock en hel del oberoende av vilken stråle de tillhör. Ett exempel på en utav de starkare transpondrarna är 11,283 V (SR:27500 FEC:3/4) där bla "M6 Suisse" sänds vilken tas emot med god marginal med en 80 cm parabol. Den i särklass svagaste transpondern är 11,127 V (SR:6666 FEC:3/4) vilken precis går in med en 80 cm parabol. Har stabil mottagning av samtliga europeiska transpondrar med min T90 toroidal antenn.

Satellitposition 4,8° öst:
Astra 4A (hette tidigare Sirius 4), har 5 st olika strålar "Nordic BSS", "Nordic FSS", "Europe BSS", "Europe FSS" samt "Africa". Sändningarna som är riktade mot Afrika går inte att få in i Sverige. "Nordic FSS" används i dagsläget inte till reguljära TV-utsändningar utan endast till sk "feeds". "Nordic BSS" är mycket stark och samtliga TV-program går att få in med en 60 cm parabol. "Europe BSS" är betydligt svagare men går att få in med en 80 cm parabol, den svagaste transpondern är 12111 H (SR:27500 FEC:5/6) vilken också går att få in med en 80 cm parabol men för att skapa en bättre marginal för dålig väderlek är en 90 cm parabol att föredra. "Europe FSS" är ännu svagare men har ganska stor spridning vad gäller signalstyrkan ifrån olika transpondrar, de starkaste går att få stabil mottagning med en 90 cm parabol medan de svagaste som tex 12711 H (SR:2440 FEC:5/6) kräver en 110 cm parabol för stabil mottagning. Jag tar in samtliga "Europe FSS" transpondrar med min T90 toroidal antenn vid klart och fint väder men vid minsta lilla moln, regndroppe eller blåst så försvinner de svagaste transpondrarna helt, ingen signal alls! De starkare "Europe FSS" transpondrarna har jag dock stabil mottagning av även vid dåligt väder.
Astra 4A har även utsändnigar på Ka-bandet (18,8 - 19,3 GHz) vilka enligt täckningskarta är mycket starka i Stockholmsområdet men verkar vara betydligt svagare här på västkusten, gissningsvis går utsändningarna att ta emot med en bra 90 cm parabol här om man har tillgång till en Ka-band LNB vilket jag inte har och därmed inte kunnat testa det. Mig veterligen finns det dock inga reguljära TV-utsändningar på Ka-bandet ännu. 

Satellitposition 3,1° öst: 
Eutelsat 3D har 4 st täckningsområden "Europe A", "Europe B" och "Sub-Saharan Africa" för Ku-bandet samt "Europe C" för Ka-bandet. I Falkenberg räcker det med en 80 cm parabol för mottagning av "Europe A" utsändningar och när det gäller mottagning av "Europe B" utsändningar rekommenderas minst 120 cm parabol. Enligt täckningskarta för "Europe A" ser det ut som att det ska räcka med 90 cm parabol i Stockholms området, men när det gäller "Europe B" ser täckningskartan lite mystisk ut och Stockholm hamnar utanför täckningsområdet på kartan vilket betyder att det är svårt att avgöra vilken parabolstorlek som krävs i Stockholm, gissningsvis krävs det 180 cm parabol eller större. När det gäller "Sub-Saharan Africa" går det inte att få någon mottagning i Sverige överhuvudtaget oavsett parabolstorlek. "Europe C" kräver Ka-band LNB men ser ut att gå få in med 100 - 120 cm parabol i södra Sverige och ca 150 - 180 cm parabol i Stockholm enligt täckningskartan. För mer information och utförligare beskrivningar angående mottagning av Eutelsat 3D i satellitpositionen 3.1° öst se länk nedan. 
Under Juli månad 2014 har satelliten Eutelsat 3D flyttats till satellitpositionen 7,0° öst och bytt namn till Eutelsat 7B efter att nya Eutelsat 3B tagit över utsändningarna i satellitpositionen 3.1° öst  varför nedanstående mottagningsrapport via nedanstående länk ej längre är giltig.

Mottagning av Eutelsat 3D i Falkenberg 

Satellitposition 0,8° väst:
Thor 3, är stark men lite svagare än Thor 5, det går att få stabil mottagning med en 60 cm parabol men med liten marginal.
Thor 5, är mycket stark och stabil mottagning kan erhållas med en 60 cm parabol. 

Satellitposition 1,0° väst:
Intelsat 10-02, har flera olika strålar där "Spot 1" och "Spot 3" är ungefär lika starka i Falkenberg, räcker med en 70 cm parabol för mottagning av dessa förutom den svagaste transpondern 12,643 V (SR:27500 FEC:2/3) där "Pratech TV" sänds, för denna transponder är en 70 cm parabol i minsta laget, en 80 cm parabol är att föredra. Finns även en "Spot 2" som är riktad mot mellanöstern som används för överföringar av olika slag men signalen är mycket svag här i Falkenberg och jag har inte lycktas få in någon "Spot 2" transponder. Sedan så finns det flera C-bands transpondrar vilka jag inte testat att ta emot.

OBS! Satellitpositionerna 0,8° väst och 1,0° väst ligger så nära varann att de går att ta emot med en och samma LNB. Vid finjustering av parabol och LNB justera in efter den svagaste transpondern 12,643 V samt någon utav transpondrarna som sänder HDTV (DVB-S2) på Thor 5 exempelvis 12,015 H eftersom dessa DVB-S2 transpondrar är mycket känsliga på "skew" inställningen. Enklaste sättet att justera "skew" är att rotera LNB:n i mycket små steg alternativt kan hela parabolen tiltas, tyvärr är de flesta parabolfästen utformade på ett sådant sätt att tiltning av parabolen ej går att utföra. 

Satellitposition 4,0° väst:
Amos 2, har 3 st olika strålar som är riktade mot nordamerikas östkust, mellanöstern och Europa vilka samtliga sänder på Ku-bandet. Endast utsändningarna mot Europa går att ta emot i Sverige. Amos 2 är svagare än Amos 3 här i Falkenberg och det krävs 110 cm parabol för stabil mottagning.
Amos 3, har liksom Amos 2 strålar som är riktade mot nordamerikas östkust, mellanöstern och Europa vilka sänder på Ku-bandet, men det finns även utsändningar på Ka-bandet som är riktade mot mellanöstern. Här i Falkenberg går det endast att ta emot utsändningarna som är riktade mot Europa och det krävs 100 cm parabol för mottagning av de flesta transpondrarna. Signalen varierar dock kraftigt mellan olika transpondrar, vissa går lätt in med 90 cm parabol medan andra nätt och jämnt går in med 100 cm parabol. För riktigt bra mottagning av Amos 2 och 3 rekommenderas 120 cm parabol.

Mottagning av Amos 2 och 3 i Falkenberg

Satellitposition 5,0° väst:
Eutelsat 5 West A (hette tidigare Atlantic Bird 3), har flera olika strålar bla en som heter "Panatlantic" som sänder i C-bandet (har ej testat), det finns två olika Ku-band strålar "Super" och "Wide" vilka båda är riktade mot Europa. "Super beam" är mycket stark i Falkenberg och det räcker med en 60 cm parabol för stabil mottagning. "Wide beam" är svagare och kräver en 80 cm parabol för stabil mottagning.

OBS! Satellitpositionerna 4,0° väst och 5,0° väst ligger så pass nära varann att de går att ta emot med en och samma LNB på en T90 toroidal antenn här i Falkenberg om LNB:n placeras i ett mellanläge. Skillnaden på 1° är dock i mesta laget varför det inte går att få optimal signalkvalité på båda positionerna samtidigt med en och samma LNB. Det är mycket svårt att få mottagning av Amos 2 med T90 men det går att justera in LNB:n för stabil mottagning av de starkaste tanspondrarna på Amos 3 samtidigt som stabil mottagning av Eutelsat 5 West A erhålls. Bästa lösningen hade dock varit två separata LNB:er för dessa satellitpositioner men det svårt att lösa rent praktiskt eftersom de ligger så tätt in till varann.  

Satellitposition 7,0° väst:
Nilesat 101, 102, 201 är svaga i Falkenberg men de vertikala transpondrarna går att få in med en bra 120 cm parabol. De horisontella transpondrarna är ännu svagare och det krävs minst en 180 cm parabol för mottagning vid klar väderlek, och för att få stabil mottagning även vid regn krävs nog minst en 230 cm parabol. Signalstyrkan varierar kraftigt över dygnet och är som starkast på kvällen och natten. 

Mottagning av Nilesat i Falkenberg

Satellitposition 7,3° väst:
Eutelsat 7 West A (hette tidigare Atlatic Bird 4a), har ej testat ta emot denna position.

Satellitposition 8,0° väst:
Eutelsat 8 West A (hette tidigare Atlantic Bird 2), har tre olika strålar men endast den som är riktade mot Europa går att få in i Falkenberg, det räcker med en 70 cm parabol för stabil mottagning av "Europe beam".

Satellitposition 12,5° väst:
Eutelsat 12 West A (hette tidigare Atlantic Bird 1), har utsändningar riktade mot Syd-och Nordamerika vilka inte går att ta emot här i Falkenberg men också utsändningar mot Europa vilka de flesta går bra att ta emot med en 70 cm parabol här i Falkenberg men vissa transpondrar tex 11,179 V (SR:22400 FEC:2/3) är lite svagare varför jag rekommenderar en 80 cm parabol för stabil mottagning av alla transpondrar riktade mot Europa.

Satellitposition 15,0° väst:
Telstar 12, har 3 olika strålar "Americas", "South Africa" och "Europa", endast utsändningarna mot Europa går att ta emot i Sverige. För stabil mottagning av samtliga "Europa" transpondrar krävs en 70 cm parabol i Falkenberg.

Satellitposition 24,5° väst:
Intelsat 905, har varierande signalstyrka på Ku-band transpondrarna som är riktade mot Europa. C-band transpondrarna har jag inte testat att ta emot då jag saknar C-band LNB. Enligt officiella täckningskartor ska det gå att ta emot Ku-transpondrarna med en 50-60 cm parabol här i Falkenberg vilket i praktiken inte är möjligt. De starkaste Ku-transpondrarna tex 11,675 V (SR:27500 FEC:3/4) går att få in med en 60 cm parabol vid klar väderlek men för stabil mottagning vid tex regn krävs 70 cm parabol. Sedan så finns det betydligt svagare transpondrar tex 11,626 H (SR:13500 FEC:7/8) som kräver en 90 cm parabol för stabil mottagning här i Falkenberg. Så min rekommendation är att minst ha en 90 cm parabol för stabil mottagning av samtliga Ku-transpondrar. Har även upptäckt att transpondern 11,108 H (SR:1852 FEC:3/4) kan vara problematisk, förmodligen på grund av den låga symbolhastigheten, då jag initialt använde en Maximum V-1 LNBF fick jag ingen bild alls på denna transponder trots stabil och god mottagning på alla övriga transpondrar, efter byte till en Titanium TS LNBF erhöll jag stabil bild och signal med hög signalkvalité direkt även på denna transponder. Vid båda tillfällena använde jag LyngBox satellitmottagare och jag hade justerat in "skew", roterat LNB:erna till optimalt läge i båda fallen. 

Satellitposition 30,0° väst:
Hispasat 1C och Hispasat 1D, transpondrar riktade mot Europa är starka i Falkenberg och det räcker med en 80 cm parabol för stabil mottagning, ett undantag finns dock den svagaste transpondern 12,705 V (SR:2222 FEC:3/4) som är betydligt svagare än de övriga, går att få in vid klar väderlek med en 80 cm parabol men med låg signalkvalité (höga BER värden) varför en 90 cm parabol är att rekommendera om stabil mottagning önskas även på denna transponder. Mottagning av transpondrar riktade mot Amerika är mig veterligen inte möjlig i Falkenberg.


 
  Sidan senast uppdaterad 2015-07-19