Modifierad Toroidal Maximum T90 

Har modifierat toroidalskålen genom att förlänga LNB-armen så att jag kan ta emot satellitpositionerna 45,0° öst - 15,0° väst. Orginal LNB-skenan klarar max ca 48° och efter modifiering klarar jag nu 60° vilket fungerar förvånansvärt bra tack vare att satelliterna på de yttersta flankerna är starka.  Har använt mig av "sidmatningssatser" ifrån MACTEP som är tillverkade i aluminium och vars LNB-hållare har snedställd infästning vilket möjliggör att LNB:erna kan placeras mycket tätt intill varann om man använder ALPS LNB med integrerat "smalt" matarhorn, tex ALPS  BSTE8-751B, vilket är en förutsättning för att tex kunna montera  LNB för mottagning av satellitpositionen 7,0°  öst samtidigt  som LNB till satellitpositionen 5,0° öst och 9,0°/10,0° öst är monterade. Detta går inte med orginalfästena på toroidalskålen vilka kräver mer än 3° avstånd mellan satellitpositionerna för att inte fäste + LNB ska "krocka" med varann, med MACTEP:s snedställda fästen i kombination med ALPS "smala" LNB krävs endast 2° avstånd mellan satellitpositionerna. En annan fördel med MACTEP:s LNB-hållare är att de är justerbara  i "alla" leder vilket möjliggör optimal injustering av LNB:n, framförallt injusteringen i höjd-led är mycket viktig längst ute på flankerna där signalen är svag och LNB:n måste vara rätt injusterad på millimetern för att erhålla tillräcklig signal för stabil mottagning.  Ytterligare en fördel med MACTEP:s hållare är att LNB:en hålls fast mycket stabilare och ändrar ej läge lika lätt som med de "sladdriga" orginal plasthållarna. En nackdel är dock att man inte kan montera MACTEP:s LNB-hållare direkt på toroidalskålens orginal LNB-skena.

MACTEP sidmatningssats

OBS ! Det finns minst två versioner av MACTEP:s "multifeed"-set där dimensionen av rör-skenan är olika, de första jag köpte har en diameter på ca 1 cm (9,7 millimeter) och den senaste har en diameter på ca 0,8 cm (7,8 millimeter). Själva LNB-hållarna har dock samma dimension som tidigare men eftersom rörskenornas dimension är olika blir också hålen i infästningsanordningarna olika och går därmed ej att kombinera. Viktigt därför att se till att man får samma sorts version av MACTEP:s "multifeed"-set om man tänker bocka en lång gemensam rör-skena för montage på toroidalskålen. För övrigt ser förpackningarna identiska ut varför det kan vara svårt att avgöra vilken version som berörd förpackning innehåller.

MACTEP sidmatningssatser i olika dimensioner

Enklaste lösningen är att fästa MACTEP:s "sidmatningsskenor" på befintliga LNB som sitter fast med orginalhållarna, vilket jag gjorde inledningsvis av bekvämlighetsskäl, men det förutsätter att  LNB:erna i orginalhållarna  har långa matarhorn  så att även MACTEP:s hållare får plats att monteras på dessa.

MACTEP-skena monterad på befintliga LNB

Nu har jag dock fäst MACTEP:s "sidmatningsskenor" på orginal skenan vilket ger bättre stabilitet i infästningen och möjliggör optimal placering av sidmatningsskenorna. Avståndet mellan hålen i MACTEP:s fästanordning passar precis om man vill "klämma" fast fästet och använder bult av något mindre dimension än vad som är avsett, jag använde mig av galvad maskinskruv M5 x 40 mm samt "linlås"-brickor (hade inget bättre hemma ;-). Kraftigare "fäst"-brickor  hade varit att föredra men de klena "linlås"-brickorna duger om man drar ihop det hela försiktigt (behövs inte dras speciellt hårt för att det hela ska sitta som berget ;-). Se bilder  nedan.

MACTEP förlängning av LNB-skena på toroidalskål
Infästning med M5 x 40 mm samt linlåsbrickor

Har  bibehållit orginalfästena på de inre delarna av orginalskenan eftersom jag redan har ett stort antal orginalhållare.
Bästa lösningen är annars att bocka ett långt  rör med samma radie som orginalskenan och montera fast det på orginalskenan. I samband med detta bör även orginalskenan stagas upp i ändarna mot exempelvis subreflektorn eftersom det annars lätt blir sladdrigt och svajigt ute på flankerna vid exempelvis kraftig blåst. Samtliga LNB:er kan då monteras med MACTEP:s LNB-hållare vilka är både billigare och bättre än orginalhållarna. För den som önskar finns även möjlighet att montera flera MACTEP-skenor i serie på orginalskenan då dessa är böjda med ungefär samma radie som orginalskenan. Tänk dock på att det endast följer med en fästanordning per MACTEP-skena  vilket  räcker när  den ska monteras på en vanlig parabol men på flankerna på en toroidalskål är det bra att använda två fästanordningar per skena för att få bästa stabilitet. Om flera MACTEP-skenor monteras i serie kan dock eventuellt "skarvarna" mellan de olika skenorna delvis nyttja samma fästanordning vilket miskar åtgången på fästanordningar men det kräver en hel del "pill" och i det läget är det nog enklare att bocka en hel lång rör-skena istället.
För övrigt rekommenderar jag  att noga planera, redan frånbörjan, hur många LNB-hållare som ska anslutas på skenan  och var fästanordningarna är lämpligast att placera så att de inte "sitter ivägen" för någon önskvärd  satellitposition / LNB.
Nedan ytterligare några bilder på min modifierade T90.

MACTEP förlängning av LNB-skena på toroidalskål
Toroidal 45.0° öst till 15.0° väst

Sidan senast uppdaterad 2008-09-26


Länkar

Satlex

Wave Frontier