LNB                                            

LNB ( Low Noise Block converter) vilket också brukar kallas "mikrovågshuvud" används för att ta emot de svaga satellitsignalerna som koncentreras i parabolens focus. LNB:n förstärker och omvandlar satellitsignalerna till lägre frekvenser sk "mellanfrekvenser" varefter de skickas vidare till satellitmottagaren via koaxialkabel. För att samla in de koncentrerade satellitsignalerna till LNB:n krävs också ett matarhorn vilket numera oftast är integrerat med LNB:n till en gemensam enhet och kallas då LNBF. Det är mycket viktigt att LNB:ns matarhorn är placerat i parabolens absoluta focus, måste vara på millimetern när för att erhålla optimal mottagning.

Förklaringar till olika begrepp och förkortningar se nedan.

Matarhorn = Ett horn som är monterat framför LNB:n för att samla in de reflekterade satellitsignalerna från reflektorn (parabolen) i dess brännpunkt . Utformningen av matarhornet varierar beroende på vilken öppningsvinkel som krävs för att kunna "se" hela reflektorns yta. Djupa paraboler har korta fokalavstånd och kräver matarhorn med stor öppningsvinkel. Grunda paraboler har långa fokalavstånd och kräver matarhorn med mindre öppningsvinkel för att inte störande omgivningsbrus utanför parabolens kant ska komma in i matarhornet.

OMT = Ortho Mode Transducer. Används numera mestadels i professionella sammanhang för att separera vertikal och horisontell polarisation till två utgångar för anslutning av en LNB för respektive polarisation. Ger bättre prestanda än LNB med inbyggd polarisationsväxling. OBS! Om OMT används ska endast LNB utan inbyggd polarisationsväxling anslutas.

LNB = Low Noise Block converter.  Omvandlar inkommande microvågor från satelliten till en elektrisk signal med lägre frekvens för vidare överföring till satellitmottagare via koaxialkabel. OBS! Det finns numera även LNB med optisk överföring istället för elektrisk vilket gör det möjligt att vidarbefodra satellitsignalerna över betydligt längre avstånd och med mindre förluster jämfört med traditionell koaxialkabel.

LNBF = LNB med integrerat matarhorn.

Satellitfrekvens = Frekvensen på den signal som sänds ut från en specifik satellit transponder.

LO frekvens = Lokal oscillator frekvens i LNB.

Mellanfrekvens = Den frekvens som används mellan LNB och satellitmottagare.

Mellanfrekvens = Satellitfrekvens - LO frekvens. Gäller för de flesta LNB som är avsedda för Ku-bandet tex universal LNB. När det gäller C-band LNB är oscillator frekvensen högre än den signal som tas emot vilket innebär att utgångssignalen blir omvänd "reversed" jämfört med tex en universal LNB där oscillator frekvensen är lägre än den signal som tas emot. För en C-band LNB är således Mellanfrekvens = LO frekvens - Satellitfrekvens. Se exempel nedan.

Universal LNB LO: 9750 / 10600 MHz
10700 - 9750 = 950 MHz
11700 - 9750 = 1950 MHz
11700 - 10600 = 1100 MHz
12750 - 10600 = 2150 MHz

C-band LNB LO: 5150 MHz ("reversed")
5150 - 4200 = 950 MHz
5150 - 3400 = 1750 MHz


Low-band = lågband, låga frekvenser. På en universal LNB motsvarar "low-band" det inkommande frekvensområdet 10,7-11,7 GHz.

High-band = högband, höga frekvenser. På en universal LNB motsvarar "high-band" det inkommande frekvensområdet 11,7-12,75 GHz.

C-120 = Anslutningsstandard för separata matarhorn och LNB.

C-band LNB = LNB som används för mottagning av C-bandet (3,4 - 4,8 GHz).

Ku-band LNB = LNB som används för mottagning av Ku-bandet (10,7 - 12,75 GHz).

Ka-band LNB = LNB som används för mottagning av Ka-bandet (17,7 - 21,2 GHz). Vanligtvis är Ka-band LNB gjorda för mottagning av en liten del av Ka-bandet, exempelvis 19,7 - 20,2 GHz.

DRO = Dielectric Resonator Oscillator, vanligaste typen av oscillator för frekvensomvandling i LNB.

PLL = Phased Locked Loop, ger mera stabil och noggrann frekvensomvandling i LNB jämfört med DRO.


Satellitsignaler sänds med olika polarisation för att minimera störningar från närliggande frekvenser och därmed kan fler transpondrar (frekvenser) användas i en och samma satellitposition. Det är viktigt att polarisationsvinklarna är rätt injusterade för optimal mottagning av respektive polarisation vilket enklast utförs genom att rotera LNB alternativt tilta hela parabolen. Vertikal och horisontell polarisation har 90° förskjutning gentemot varann. Justering av polarisationsvinklar benämns ofta tilt eller skew.

V = Vertikal polarisation för linjära satellitsignaler.
H = Horisontell polarisation för linjära satellitsignaler.

Satellitsignaler kan även sändas med cirkulär polarisation vilket inte kräver någon justering av polarisationsvinklar, skew, eftersom signalen "skruvar sig fram" och depolarisering sker i matarhornet framför LNB:n via en dielektrisk platta där det cirkulära fältet omvandlas till en linjärpolariserad signal som den lilla antennen inuti LNB:n tar emot. Cirkulärt polariserade signaler kan ha olika rotationsriktning, då signalen roterar åt höger i utbredningsriktningen kallas den högercirkulärt polariserad och då rotationen är åt vänster i utbredningsriktningen kallas den vänstercirkulärt polariserad.

R = Höger cirkulära satellitsignaler.
L = Vänster cirkulära satellitsignaler.  


Singel LNB = LNB med endast en utgång.

Twin LNB = LNB med två utgångar där varje utgång styrs oberoende av varandra som en vanlig universal LNB med en utgång. Den här typen av LNB är lämplig för anslutning av upp till två satellitmottagare eller en satellitmottagare med dubbla inbyggda mottagardelar.
OBS! I professionella sammanhang innebär ofta "Twin LNB" att det det är två st LNB, en för vertikal- och en för horisontell polarisation, som är anslutna till en OMT och har därmed inte samma funktionalitet som beskrivs ovan.

Quad LNB = LNB med fyra utgångar där varje utgång styrs oberoende av varandra som en vanlig universal LNB med en utgång. Den här typen av LNB är lämplig till mindre distributionsnät med upp till fyra anslutna satellitmottagare.

Quatro LNB = LNB med fyra utgångar där frekvensband och polarisationer är separerade och låsta till var sin utgång dvs en utgång för low band vertikal , en för high band vertikal, en för low band horisontell och en för high band horisontell. Den här typen av LNB är lämplig att använda i stora distributionsnät och kräver någon form av multiswitch för att fungera ihop med en vanlig satellitmottagare. Fördelen med quatro LNB är att endast multiswitchen begränsar hur många satellitmottagare som kan anslutas.

Octo LNB = LNB med 8 utgångar där varje utgång styrs oberoende av varandra som en vanlig universal LNB med en utgång. Den här typen av LNB är lämplig att använda för anslutning av upp till 8 satellitmottagare. Kan ses som ett "budget" alternativ till quatro LNB + multiswitch.

Universal LNB = standardiserad LNB för Ku-bandet (10,7-12,75 GHz), se utförligare beskrivning nedan.

De flesta LNB som säljs idag är av universaltyp vilket innebär att de klarar av att ta emot linjära satellitsignaler inom frekvensområdet  10,7-12,75 GHz och att frekvensen på utsignalen ifrån LNB:n är 950-2150 MHz. Fördelen med universal LNB är att det är en enhetlig standard som tillämpas i stort sett alla moderna satellitmottagare vilket förenklar inställningar för LNB i mottagaren. En universal LNB har två LO frekvenser 9,75 GHz och 10,6 GHz vilka används för low- respektive high-band. Ingångsfrekvenser för low-band är 10,7 - 11,7 GHz och utgångsfrekvenserna är 950 - 1950 MHz, ingångsfrekvenser för high-band är 11,7 - 12,75 GHz och utgångsfrekvenserna är 1100 - 2150 MHz.

Nedan en sammanställning över vilka styrsignaler som används till en universal LNB.

1. Band (0/22 kHz)
2. Polarisation (13/18 Volt)

Styrsignal 1 "Band" används för att välja frekvensband på LNB:n med hjälp av tonstyrning, vid 0 kHz är "low-band" invalt och vid 22 kHz är "high-band" invalt.
Styrsignal 2 "Polarisation" används för att växla mellan vertikal (13 volt) och horisontell (18 volt) polarisation i LNB:n.

Unicable / SatCR = ny standard för distrubering av satellitsignaler via en koaxialkabel enligt CENELEC EN50494. Utvecklat av ett konsortium lett av SES ASTRA. Fördelen med att använda SatCR är att en och samma koaxialkabel  kan användas utifrån och in i huset för anslutning av upp till 8 st olika satellitmottagare under förutsättning att alla anslutna satellitmottagare har stöd för SatCR. Tekniken bygger på att varje enskild satellitmottagare använder en egen (statisk) mellanfrekvens vars innehåll styrs via DiSEqC kommandon och växling till rätt transponder sker i SatCR enheten istället för i satellitmottagaren. För att vidarbefodra de olika mellanfrekvenserna till respektive satellitmottagare används loop utgång alternativt splitter med DC-pass. SatCR kan  vara inbyggt direkt i LNB men det finns även separata multiswitchar med SatCR. De flesta SatCR-LNB har stöd för anslutning av upp till 4 mottagare via en kabel och brukar ha två utgångar, en för SatCR (för upp till 4 mottagare) och en universal (för en mottagare).

Nedanstående mellanfrekvenser brukar användas för signalöverföring från SatCR-LNB till respektive satellitmottagare.

mottagare 1 (SCR0): 1210 MHz
mottagare 2 (SCR1): 1420 MHz
mottagare 3 (SCR2): 1680 MHz
mottagare 4 (SCR3): 2040 MHz

Det finns dock ingen enhetlig standard för vilka mellanfrekvenser som ska användas för unicable / SatCR varför de mellanfrekvenser som används i framför allt separata multiswitchar kan variera. Därför är det viktigt att välja korrekt mellanfrekvens i satellitmottagaren så att den matchar de som finns tillgängliga i unicable / SatCR enheten. Observera att olika satellitmottagare som är anslutna till samma SatCR-enhet inte kan använda samma mellanfrekvens.Det är viktigt att hålla signalvägen fri mellan LNB och parabol. I gamla "öppna" matarhorn som tex Tagra VA-20 bygger gärna spindlar bo vilket kan göra att mottagningen helt eller delvis uteblir. Nedan en bild på ett spindelbo som satt längst in i matarhornet till min 180 cm parabol, brukar använda "tops" för att hålla rent. Det kan även vara bra att ha ett tunnt membran, sk "LNB papper", mellan LNB och matarhorn vilket jag har för att undvika att spindlar bygger bo längre in i själva LNB:n som är betydligt känsligare än själva matarhornet. Allra bäst är förstås att ha en "plast hätta" utanpå matarhornsröret men då måste den sticka fram några centimeter framför brännpunkten annars så förstörs den, "bränns sönder", då solen är riktad rakt mot parabolen.
Spindelbo i matarhorn
Spindelbo i matarhorn, september 2009.

Matarhorn
LNB och matarhorn återmonterat på fästplattan till min 180 cm parabol.
Nu kan jag se på BBC från Astra 2D utan störningar igen ;-)


ESX241 C-band LNBF
ESX241 är en C-band LNBF från WS International som jag köpt hem från USA. Ingångsfrekvens: 3,4 - 4,2 GHz, utgångsfrekvens: 1950 - 1750 MHz, LO frekvens: 5150 MHz, förstärkning: 70 dB, brustal: 13K.


Tabell med DiSEqC styrsignaler för anslutning av upp till 64 LNB inkl LyngBox crypto.

Kopplingsschema för anslutning av 16 LNB till LyngBox

Kopplingsschema för anslutning av 64 LNB till LyngBox

LNB test


Inverto BLACK Ultra
Inverto BLACK Ultra är de universal LNB med integrerat matarhorn (LNBF) som jag idagsläget anser har bäst prestanda över hela frekvensområdet.
Oscillatorn i Inverto BLACK Ultra ger mycket liten frekvensavvikelse vilket gör att AFC:n i satellitmottagaren inte behöver arbeta så mycket.
Förstärkningen i Inverto BLACK Ultra är dock i högsta laget vilket kan ställa till problem för vissa satellitmottagare i kombination med att korta koaxialkablar används eller då mycket stora paraboler ansluts.
I vissa fall kan det krävas att en justerbar signaldämpare monteras mellan LNB och satellitmottagare för att erhålla en optimal signalnivå in till satellitmottagaren.
Vanligtvis brukar detta dock inte vara något problem.

Inverto BLACK Pro Quad FLANGE LNB
Inverto BLACK Pro Quad Flange LNB är en universal LNB med C-120 anslutning för att monteras på separat matarhorn. LNB:n har en plastfilm monterad framför inloppet för att förhindra att tex spindlar kryper in och bygger bo vid de två små antennerna för horisontell respektive vertikal polarisation. Denna typ av LNB är lämplig att använda på tex fokalmatade paraboler i kombination med matarhorn som är anpassat för parabolens f/D förhållande.

 
  Sidan senast uppdaterad 2014-03-22