DiSEqC                                            

DiSEqC  (Digital Satellite Equipment Control) är ett kommunikations protokoll som används mellan satellitmottagare och extern utrustning, tex för att styra switchar och positionerare till motorstyrningsenheter. DiSEqC har utvecklats av Eutelsat.

Nedan en sammanställning över vilka signaler som används inom DiSEqC.

1. Band (analog 0/22 kHz)
2. Polarisation (analog 13/18 Volt)
3. Position (analog TonBurst, A/B = 0/1)
4. Option (A/B = 0/1)
5. Uncommitted switch 1 (0/1)
6. Uncommitted switch 2 (0/1)
7. Uncommitted switch 3 (0/1)
8. Uncommitted switch 4 (0/1)

Styrsignalerna 1-2 används till LNB, 3-4 används till DiSEqC 1.0 och 5-8 används till DiSEqC 1.1

Var och en av de åtta styrsignalerna har två olika lägen och tillsammans kan de skapa upp till  256 olika kombinationer.

Styrsignal 1 "Band" används för att välja frekvensband på LNB:n, vid 0 kHz är "low-band" invalt och vid 22 kHz är "high-band" invalt.
Styrsignal 2 "Polarisation" används för att växla mellan vertikal (13 volt) och horisontell (18 volt) polarisation i LNB:n.
Styrsignal 3 "Position" används för att växla mellan två LNB-ingångar i en DiSEqC 1.0-switch.
Styrsignal 4 "Option" används för att styra ytterligare två LNB-ingångar i en DiSEqC 1.0-switch. I en 4-vägs DiSEqC 1.0 switch används styrsignal 3 och 4 i kombination med varandra för att möjliggöra anslutning av upp till 4 LNB.
Styrsignal 5-8 "Uncommitted switch" (DiSEqC 1.1) används för att växla mellan upp till 16 olika anslutna enheter, om man kombinerar detta med styrsignal 3 och 4 (DiSEqC 1.0)  är det möjligt att ansluta 64 LNB till en satellitmottagare under förutsättning att den har "full DiSEqC 1.1" kompatibilitet.

Nedan en sammanställning över olika DiSEqC versioner.

mini-DiSEqC använder styrsignal 3. Extern utrustning, tex switch, kan endast ta emot kommandon och aktivera dem, ger ingen återkoppling (feedback) till satellitmottagaren.

DiSEqC 1.0 använder styrsignal 3-4. Extern utrustning, tex switch, kan endast ta emot kommandon och aktivera dem, ger ingen återkoppling (feedback) till satellitmottagaren.

DiSEqC 1.1 använder styrsignal 5-8. Extern utrustning, tex switch, kan endast ta emot kommandon och aktivera dem, ger ingen återkoppling (feedback) till satellitmottagaren.
 
DiSEqC 1.2 Har utvecklats av Eutelsat och Stab (1998) och används i första hand till motorstyrningsenheter. Stab har även utvecklat USALS för att satellitmottagare automatiskt ska kunna beräkna satelliternas position utifrån den plats man befinner sig på vilket underlättar installationen. 

DiSEqC 2.0 använder styrsignal 3-4 och är bakåtkompatibel med DiSEqC 1.0  men sänder även tillbaka information från extern utrustning (tex information om vilken ingång etc som har aktiverats på en switch) till satellitmottagaren (ger återkoppling till satellitmottagaren). 

DiSEqC 2.1 använder styrsignal 5-8 och är bakåtkompatibel med DiSEqC 1.1 men ger även återkoppling till satellitmottagaren. 

För att kunna använda sig av dubbelriktad kommunikation inom DiSEqC 2.0 / 2.1 krävs det att både extern utrustning och satellitmottagare har stöd för detta. Vanligtvis saknar satellitmottagare stöd för dubbelriktad kommunikation (DiSEqC 2.0 / 2.1) varför den externa utrustningen fungerar som DiSEqC 1.0 / 1.1 även om den är av version DiSEqC 2.0 / 2.1.

Nedanstående länkar beskriver hur DiSEqC 1.0 och DiSEqC 1.1 switchar kan kombineras för anslutning av upp till 64 LNB ihop med en satellitmottagare som har "full DiSEqC 1.1" kompatibilitet.

Tabell med DiSEqC styrsignaler för anslutning av upp till 64 LNB inkl LyngBox crypto och inställningar i Miraclebox 9.

Kopplingsschema för anslutning av 16 LNB till LyngBox

Kopplingsschema för anslutning av 64 LNB till LyngBox


Nedan en bild på DiSEqC 2.0 switch från SPAUN.
Spaun SAR 411F
Spaun SAR 411 F är en mycket bra DiSEqC 1.0 / 2.0 switch. Isolationen mellan ingångarna är >26 dB (typ. 30 dB) och dämpningen av inkommande signal är 2 dB vilket är bra värden för en 4-vägs switch. För montage utomhus ska lådan WSG 94 användas. 

Nedan en bild på DiSEqC 2.1 switch från Spaun.
Spaun SUR420 F
Spaun SUR 420 F är en mycket bra och flexibel DiSEqC 1.1 / 2.1 switch. Isolationen mellan ingångarna är > 26 dB och dämpningen av inkommande signal är max 2,5 dB. Spaun SUR 420 går att ställa i tre olika lägen "Mode 1-3" och kan enkelt kombineras med andra switchar för att ansluta upp till 64 universal LNB via en gemensam koaxialkabel till satellitmottagaren. 

Vid köp av DiSEqC switch tänk på att få med information angående hur switchen är konfigurerad. Speciellt viktigt är detta när det gäller DiSEqC 1.1 / 2.1 switchar, köp inte en switch med DiSEqC 1.1 / 2.1 om konfigurationsdata saknas. När det gäller vanliga 4-vägs DiSEqC 1.0 / 2.0 switchar är de numera konfigurerade på samma sätt oavsett fabrikat.

Vid köp av DiSEqC 1.1 / 2.1 switch rekommenderar jag Spaun SUR 420 F (för montage utomhus välj modell SUR 420 WSG som inkluderar låda). OBS! Alla satellitmottagare kan INTE hantera DiSEqC 1.1 och det finns satellitmottagare som uppges klara DiSEqC 1.1 men endast har begränsat stöd och då ofta endast kan hantera upp till 16 LNB. 

I min anläggning har jag 3 st Spaun SUR 420 (DiSEqC 1.1) och 4 st vanliga DiSEqC 1.0 switchar (varav några är Spaun SAR 411) anslutna med en koaxialkabel ner till satellitmottagaren. Närmast satellitmottagaren (nivå 1) har jag en 4-vägs Spaun SUR 420 som är ställd i "Mode 3" därefter kommer 2 st Spaun SUR 420 som är ställda i "Mode 1" och sista nivån (nivå 3) består av vanliga 4-vägs DiSEqC 1.0 switchar. För närvarande har jag 20 LNB anslutna men kan enkelt ansluta ytterligare 2 st LNB utan att behöva komplettera med fler switchar. Om jag sedan vill kunna ansluta fler än 22 LNB är det bara att köpa till fler 4-vägs DiSEqC 1.0 switchar.
Det går även att bygga upp switchsystemet tvärtom dvs börja med en 4-vägs DiSEqC 1.0 switch men då krävs fler DiSEqC 1.1 switchar vilket blir betydligt mera kostsamt jämfört med att använda DiSEqC 1.0 switchar. 

För den som är intresserad har jag gjort i ordning en lista över vilka satelliter jag tar emot inkl "LyngBox crypto" för val av DiSEqC-port, se länk nedan.

Anslutna LNB till min LyngBox inkl "LyngBox crypto" 

Det finns en mycket flexibel och prisvärd "Multimode" switch från EMP CENTAURI som heter S16/1 PCP-W3 som har 16 ingångar för satellit och 1 ingång för marksänd antenn. Switchen har en inbyggd  "combiner" vilket gör det möjligt att vidarbefodra signaler från satellitutsändningar och signaler från marksändningar i en och samma koaxialkabel. Vid satellit- respektive mark-mottagare krävs dock att signalen delas upp igen i ett speciellt anpassat uttag (ingår ej när man köper switchen).  Om switchen endast ska användas för anslutning mot satellitmottagare behövs inget anpassat uttag utan kan anslutas direkt till satellitmottagaren. 
EMP CENTAURI PROFI CLASS S16/1 PCP-W3
EMP CENTAURI PROFI CLASS S16/1 PCP-W3 är en stor och kraftfull switch som har fyra olika driftlägen (Mode). I det första driftläget fungerar switchen som en vanlig 4-vägs DiSEqC 1.0 switch där endast ingång 1-4 kan användas, om man har för avsikt att endast nyttja detta läge är det bättre och billigare att köpa en vanlig 4-vägs DiSEqC 1.0 / 2.0 switch som den till höger i bilden.
I det andra driftläget nyttjas samtliga 16 ingångar som styrs via DiSEqC 1.1 kommandon vilket kräver att ansluten satellitmottagare har full DiSEqC 1.1 support. Enligt min uppfattning är detta det klart bästa driftläget eftersom det möjliggör anslutning av upp till 64 universal LNB via switchen i kombination med 16 st vanliga 4-vägs DiSEqC 1.0 / 2.0 switchar på respektive ingång. Alternativt kan universal LNB anslutas direkt till varje ingång vilket möjiggör anslutning av upp till 16 universal LNB. Det är även möjligt att kombinera direkt anslutning av LNB samtidigt som vissa ingångar har 2- eller 4-vägs DiSEqC 1.0 switchar anslutna. 
I det tredje driftläget används både DiSEqC 1.0 och DiSEqC 1.1 kommandon för att växla mellan switchens 16 ingångar. Detta driftläge är bra då satellitmottagare med begränsad DiSEqC 1.1 support används. Nackdelen är att det inte fungerar att ansluta ytterligare DiSEqC 1.0 / 2.0 switchar vilket begränsar antalet anslutna universal LNB via switchen till maximalt 16. 
Det fjärde läget använder DiSEqC 1.2 kommandon vilket är en "nödlösning" för att kunna växla mellan ingångarna då ansluten satellitmottagare saknar inställningar för DiSEqC 1.1. Vanligtvis används DiSEqC 1.2 till motorstyrning av parabol där det används för att ange satellitposition som motorn ska vrida parabolen mot. I detta fall används istället DiSEqC 1.2 signalerna för att växla mellan switchens ingångar.
EMP CENTAURI dip switch
På EMP CENTAURI PROFI CLASS S16/1 PCP-W3 finns en liten "dip" switch där driftläge (Mode) kan väljas. 

Spaun SUR 211 F
Spaun SUR 211 F är en extremt flexibel 2-vägs switch som dels kan styras via DiSEqC 1.1 kommando (1st uncommitted switch) men också via DiSEqC 1.0 kommandon som position och option.
Driftläge väljs med det lilla röda vredet där en pil indikerar valt driftläge.

 
Sidan senast uppdaterad 2014-03-22