Mottagning av Eutelsat 36A/B i Falkenberg

I satellitpositionen 36 grader öst finns två satelliter Eutelsat 36 A och B. Eutelsat 36A, har tre olika strålar där två är riktade mot Afrika och en mot Ryssland. Utsändningarna på Ku-bandet är lite speciella jämfört med andra satelliter då de sänds ut som höger- och vänster-cirkulära signaler vilket kräver en LNB som har ett matarhorn som är anpassat för detta. En lämplig och prisvärd LNBF för detta ändamål är MTI  AP8-T4C som klarar av att växla mellan höger- och vänster-cirkulära signaler inom frekvensområdet 11,7-12,75 GHz. Nackdelen med denna LNBF är dock att vanliga linjära signaler med horisontell och vertikal polarisation dämpas kraftigt. Utsändningarna mot Afrika går ej att ta emot i Sverige. För stabil mottagning av de ryska utsändningarna krävs det i Falkenberg en 90 cm parabol.
Eutelsat 36B, har fem olika strålar en mot Europa, en mot Ryssland, en mot mellersta Afrika, en mot södra Afrika och en justerbar. Sändningarna mot Afrika går inte att ta emot i Falkenberg. För stabil mottagning av utsändningarna mot Europa och de ryska cirkulära signalerna krävs en 90 cm parabol.

Jag har testat att ta emot satellitpositionen 36° öst med en 100 cm (95,5 x 105 cm) Nokia offset parabol + universal quad LNBF som heter "Inverto BLACK Ultra" för mottagning av de linjära utsändningarna mot Europa och en singel LNBF med LO 10,75 GHz som heter "MTI AP8-T4C" för mottagning av de cirkulära utsändningarna mot Ryssland. 

Nedan några bilder från testen. 

Nokia offset parabol inställning av "skew" vid mottagning av Eutelsat 36 A/B i Falkenberg
Nokia 100 cm (95,5 x 105 cm) offset parabol med Inverto BLACK Ultra quad LNBF för mottagning av de linjära satellitsignalerna från Eutelsat 36B. För att få optimal mottagning av vertikal och horisontell polarisation krävs att parabol alternativt LNB tiltas 14,6° åt öster. Eftersom fästet till Nokia parabolen inte är tiltningsbart justeras tilt genom att rotera LNB:n enligt ovanstående bild. Inställningsvärden för azimuth, elevation och skew beror på vilken plats man befinner sig. Elevationsvinkeln för satellitpositionen 36° öst är i Falkenberg 22,06° och azimuthvinkeln är 152,6°, dvs parabolen ska riktas 27,4° öster ut. Enklast hämtas inställningsvärden från satlex men det finns även ett gratis program från  Swedish Microwave som heter SMWLink. En offset parabols lutning är inte den samma som elevationsvinkeln, för att få fram rätt lutning på en offset parabol tag elevationsvinkeln mot satelliten minus parabolens offsetvinkel. Nokia parabolens offsetvinkel är ca 24° vilket innebär att parabolen får en framåtlutad position då den är riktad mot satellitpositionen 36° öst här i Falkenberg. 

12507H Eutelsat 36B
Ovanstående bild visar signalen från Eutelsat 36B transpondern 12507 H (SR: 2279, FEC: 5/6). Signal-brus förhållandet (SNR) är 14,3 dB vilket innebär mycket god mottagning och stor marginal mot dåliga väderleksförhållanden. 

12630H Eutelsat 36B
Ovanstående bild visar signalen från Eutelsat 36B transpondern 12630 H (SR: 2238, FEC: 5/6). Signal-brus förhållandet (SNR) är 10,7 dB vilket innebär god mottagning och tillräcklig marginal mot dåliga väderleksförhållanden.

Az TV  Eutelsat 36B
Az TV sänds från Eutelsat 36B på frekvensen 12507 H  (SR: 2279, FEC: 5/6).

Al Etejah TV  Eutelsat 36B
Al Etejah TV sänds från Eutelsat 36B på frekvensen 12573 V  (SR: 2170, FEC: 3/4). 

Europe Armenia TV  Eutelsat 36B
Europe Armenia TV sänds från Eutelsat 36B på frekvensen 12630 H (SR: 2238, FEC: 5/6). 

MTI AP8 T4C
För att kunna ta emot de cirkulära satellitsignalerna från Eutelsat 36 A/B monteras en singel LNBF, "MTI AP8-T4C", som kan hantera mottagning av de cirkulära signalerna. Frekvensomfånget på denna LNBF är 11,7-12,75 GHz vilket täcker in alla de ryska utsändningarna med cirkulär polarisation. 

Set LNB type i satlook MICRO HD
För att få korrekt frekvensvisning i mätinstrumentet "satlook MICRO HD" måste visningen anpassas efter den LO frekvens som berörd LNB har, "MTI AP8-T4C" har LO frekvensen 10,75 GHz vilket enkelt väljs in under menyn "Set LNB Type".

11727L  Eutelsat 36A 
Ovanstående bild visar signalen från Eutelsat 36A transpondern 11727 L (SR: 27500, FEC: 3/4). Signal-brus förhållandet (SNR) är 10,7 dB vilket innebär god mottagning och tillräcklig marginal mot dåliga väderleksförhållanden. 

11785R  Eutelsat 36B
Ovanstående bild visar signalen från Eutelsat 36B transpondern 11785 R (SR: 27500, FEC: 3/4). Signal-brus förhållandet (SNR) är 10,7 dB vilket innebär god mottagning och tillräcklig marginal mot dåliga väderleksförhållanden.

Väljer in LO 10750 MHz i M9
I menyn "Satellitkonfiguration" väljs LO frekvensen 10750 MHz för att få korrekt frekvensvisning i satellitmottagaren M9 vid användning av MTI LNBF "AP8-T4C". 

TV 3  Eutelsat 36B
TV 3 sänds från Eutelsat 36B på frekvensen 12054 R (SR: 27500, FEC: 3/4). Satellitmottagaren Miraclebox 9 (M9) har ingen indikering för höger och vänster cirkulära signaler "R" och "L" utan visar istället "V" och "H", Lyngbox är bättre i detta avseende där det går att välja vilken indikering som önskas. Mottagning av höger cirkulära signaler "R" erhålls då matningsspänningen till LNB är 13 Volt och mottagning av vänster cirkulära signaler "L" erhålls då matningsspänningen till LNB är 18 Volt, notera att detta gäller då signalen har reflekterats en gång.

Al Etejah TV  Eutelsat 36B 
Al Etejah TV sänds från Eutelsat 36B på frekvensen 12573 V  (SR: 2170, FEC: 3/4), trots att signalen är linjär (vertikal polarisation) går den att få in med "MTI AP8-T4C" dock är signalen kraftigt dämpad och försvagad jämfört med då universal LNBF för linjära satellitsignaler används. Jämför signalkvalitén mot då "Inverto BLACK Ultra" används, se tidigare bild på samma TV-kanal. Det finns ytterligare ett antal av de TV-kanaler som sänds via linjära satellitsignaler som också går att få in med "MTI AP8-T4C" men samtliga är kraftigt dämpade och försvagade och vissa går inte att få in alls. För att få bra mottagning av de linjära satellitsignalerna krävs en vanlig universal LNB men då kan man inte ta emot de cirkulära satellitsignalerna. Ett alternativ kan vara att använda en överdimensionerad parabol så att dämpningen av linjära satellitsignaler i "MTI AP8-T4C" inte spelar så stor roll. Det finns även LNB som kan hantera både linjära och cirkulära satellitsignaler via separerade utgångar tex Invacom QPH-031 men den modellen är svår att få tag på här i Sverige och jag har inte provat den.  

Signalstyrkan på de ryska cirkulära satellitsignalerna stiger i östlig riktning varför det i Stockholm räcker med en 70 cm parabol för att få in dessa.

MTI AP8 T4C
När det gäller cirkulära satellitsignaler har det ingen betydelse vilket läge LNB:n har med avseende på "skew", signalen är den samma oavsett hur LNB:n roteras. Anledningen till detta är att cirkulära signaler "skruvar sig fram" och depolariseras via en dielektrisk fördröjningsplatta som sitter inne i matarhornet varefter signalen blir en linjärpolariserad våg innan den når själva LNB:n.

Har även provat att ta in de ryska cirkulära signalerna från Eutelsat 36 A / B med T90 vilket fungerar bra men eftersom satellitsignalerna reflekteras två gånger, först på huvudreflektorn och därefter på subreflektorn, innan signalerna når LNB:n blir cirkulära signaler "spegelvända" jämfört med mottagning från en vanlig parabol där signalen bara reflekteras en gång.  Dvs  polariteten på cirkulära satellitsignaler blir tvärtom på T90 jämfört med en vanlig parabol. OBS! Detta gäller endast cirkulära satellitsignaler som "skruvar sig fram" och gäller INTE linjära satellitsignaler med vertikal och horisontell polarisation vilka bibehåller sin polaritet även då signalen reflekteras flera gånger.

TV 3  Eutelsat 36B
Mottagning av TV 3 från Eutelsat 36B på frekvensen 12054 R (SR: 27500, FEC: 3/4) med T90 och "MTI AP8-T4C" där LNBF är placerad långt ut på flanken vilket ger betydligt svagare signal jämfört med Nokia 100 cm (95,5 x 105 cm) offset parabol. Notera även att den cirkulära signalen har skiftat polaritet, mottagning erhålls då matningsspänningen till LNB är 18 Volt, då samma LNBF är monterad på en vanlig parabol erhålls mottagning då matningsspänningen är 13 Volt, jämför med tidigare bild på TV 3.


 Sidan senast uppdaterad 2012-05-21