Mottagning av Eutelsat 3D i Falkenberg

Under Juli månad 2014 har satelliten Eutelsat 3D flyttats till satellitpositionen 7,0° öst och bytt namn till Eutelsat 7B efter att nya Eutelsat 3B tagit över utsändningarna i satellitpositionen 3.1° öst  varför nedanstående mottagningsrapport ej längre är giltig.  

I satellitpositionen 3,1 grader öst finns satelliten Eutelsat 3D vars transpondrar är anpassade för olika täckningsområden vilket gör att minsta parabolstorlek för stabil mottagning varierar beroende på om täckningsområde "Europe A" eller "Europe B" ska tas emot. Här i Falkenberg är signalerna från "Europe A" förhållandevis starka varför det räcker med ca 80 cm parabol för att erhålla stabil mottagning men när det gäller "Europe B" är signalerna svagare varför minst 120 cm parabol rekommenderas för stabil mottagning.

Ku-band utsändningarna "Europe A" har sitt fokus mot central Europa medan "Europe B" har sitt fokus mot Bosporen. Eutelsat 3D har även transpondrar som kan sända på Ka-bandet vars täckningsområde heter Europe C och har sitt fokus mot medelhavsländerna i sydöstra Europa. Det finns även Ku-band transpondrar riktade mot Afrika som heter Sub-Saharan vilka inte går att ta emot i Sverige. Officiella täckningskartor från eutelsat se nedanstående länk.
 
Eutelsat 3D täckningskartor 

Har testat att ta emot satellitpositionen 3,1° öst med en 100 cm (95,5 x 105 cm) Nokia offset parabol + universal quad LNBF som heter "Inverto BLACK Ultra". Vid injustering av Parabol har jag använt "Satlook MICRO HD" vilket gjorde det smidigt och enkelt att optimera installationen. Satellitmottagaren som jag använder är Miraclebox 9.  Med ovanstående konfiguration erhålls stabil mottagning av nästan alla transpondrar markerade som "Europe A" undantag är transpondern 11049H (SR: 1000, FEC: 2/3) varifrån Libya 1 sänder där jag inte får någon mottagning med vare sig Satlook MICRO HD eller Miraclebox 9, eventuellt kan detta bero på den låga symbolhastigheten i kombination med 8PSK modulering enligt DVB-S2 standard. När det gäller "Europe B" erhålls mottagning av de flesta transpondrarna men med minimal mottagningsmarginal och vissa är för svaga för att ge stabil mottagning med 100 cm parabol. För att få någorlunda stabil mottagning av alla "Europe B" utsändningarna i Falkenberg rekommenderas minst 120 cm parabol.  När det gäller Eutelsat 3D "Europe A" transpondrar erhölls SNR mätvärden runt ca 12 dB medan mätvärdena varierade mellan 6 - 9 dB för "Europe B" transpondrar. 

Vid första injustering mot Eutelsat 3D i satellitpositionen 3,1° öst är det lämpligt att välja en transponder som förhållandevis lätt "låser" mottagningen i satellitmottagaren / mätinstrumentet, en sådan transponder är 12734H (SR: 2143, FEC: 3/4) undvik transpondrar med extremt låga symbolhastigheter i kombination med 8PSK modulering enligt DVB-S2 standard eftersom de tar längre tid på sig att "låsa" mottagningen. 

Nedan några bilder från testen. 

Nokia 100 cm parabol
Nokia 100 cm (95,5 x 105 cm) offset parabol riktad mot satellitpositionen 3,1° öst. LNBF roteras + 6° (moturs, sett framför parabol) för optimala polarisationsvinklar i LNB. 
Inställningsvärden för azimuth, elevation och skew beror på vilken plats man befinner sig. Elevationsvinkeln för satellitpositionen 3,1° öst är i Falkenberg 24,7° och azimuthvinkeln är 191,8°, dvs parabolen ska riktas 11,8° väster ut. Enklast hämtas inställningsvärden från satlex. En offset parabols lutning är inte den samma som elevationsvinkeln, för att få fram rätt lutning på en offset parabol tag elevationsvinkeln mot satelliten minus parabolens offsetvinkel. Nokia parabolens offsetvinkel är ca 24° vilket innebär att parabolen står nästan helt vertikalt då den är riktad mot satellitpositionen 3,1° väst här i Falkenberg. 

Eutelsat 3D 11480H Sama TV 
Ovanstående bild visar mottagning av Eutelsat 3D, Sama TV, "Europe B" transponder 11480H (SR: 2963) med 100 cm parabol i Falkenberg. 

Eutelsat 3D 12566V WAAR SPORT
Ovanstående bild visar mottagning av Eutelsat 3D, WAAR SPORT, "Europe A" transponder 12566V (SR: 2750) med 100 cm parabol i Falkenberg.

Eutelsat 3D 12571V WAAR HD
Ovanstående bild visar mottagning av Eutelsat 3D, WAAR HD, "Europe A" transponder 12571V (SR: 3650) med 100 cm parabol i Falkenberg.

Eutelsat 3D 12715H NEPIT
Ovanstående bild visar mottagning av Eutelsat 3D, NEPIT, "Europe A" transponder 12715H (SR: 18910) med 100 cm parabol i Falkenberg. 

Eutelsat 3D 12734H AEE.TV
Ovanstående bild visar mottagning av Eutelsat 3D, AEE.TV / Sandberg Service, "Europe A" transponder 12734H (SR: 2143) med 100 cm parabol i Falkenberg. 

Eutelsat 3D 11476H TEST
Ovanstående bild visar mottagning av Eutelsat 3D, "Europe B" transponder 11476H (SR: 2963) med 100 cm parabol i Falkenberg. 
 

Eutelsat 3D 11508H NOURCHAM
Ovanstående bild visar mottagning av Eutelsat 3D, NOURCHAM, "Europe B" transponder 11508H (SR: 2700) med 100 cm parabol i Falkenberg.  

Eutelsat 3D 11579V Jamawar Kurdistan
Ovanstående bild visar mottagning av Eutelsat 3D, Jamawar Kurdistan, "Europe B" transponder 11579V (SR: 2200) med 100 cm parabol i Falkenberg.  

Eutelsat 3D 11602H NRT
Ovanstående bild visar mottagning av Eutelsat 3D, NRT, "Europe B" transponder 11602H (SR: 2990) med 100 cm parabol i Falkenberg. 

Eutelsat 3D 11605V Prees TV
Ovanstående bild visar mottagning av Eutelsat 3D, Prees TV, "Europe B" transponder 11605V (SR: 11852) med 100 cm parabol i Falkenberg.  

Eutelsat 3D 11605V Sahar 1
Ovanstående bild visar mottagning av Eutelsat 3D, SAHAR1, "Europe B" transponder 11605V (SR: 11852) med 100 cm parabol i Falkenberg. 

Eutelsat 3D 12526H 2M Monde
Ovanstående bild visar mottagning av Eutelsat 3D, 2M Monde, "Europe A" transponder 12526H (SR: 4444) med 100 cm parabol i Falkenberg. 

Eutelsat 3D 12740H AYB
Ovanstående bild visar mottagning av Eutelsat 3D, AYB, "Europe A" transponder 12740H (SR: 1540) med 100 cm parabol i Falkenberg.  

 Sidan senast uppdaterad 2014-06-03