Azimut

Azimut = kompassriktning.
Azimut i satellitsammanhang är vinkelavståndet mätt från norr, dvs 180° är rakt söder ut, mot berörd satellit. Det kan dock vara svårt att ställa in en parabol med hjälp av en kompass eftersom felvisningen är stor och störs lätt av magnetfält och metalliska föremål i närheten. Det går tex inte att placera kompassen nära parabolen eftersom den störs ut av metallen i skålen och visar därmed fel riktning. Därför kan kompass endast användas för grov vägledning av riktning mot berörd satellit. Det är bättre att använda sig av en detaljerad karta över den plats som parabolen ska installeras på där det går att identifiera tex byggnader eller andra objekt och utifrån det räkna ut riktningen mot söder från parabolens position. När riktningen mot söder är fastställd är det därefter bara att använda en gradskiva och ta ut riktningen mot berörd satellit, 0° på gradskivan ska motsvara rakt söder ut dvs vid en azimut riktning på 185° ska riktningen vara + 5° på gradskivan och vid azimut riktning på 170° ska riktningen på gradskivan vara - 10° . Fininjustering av parabolens azimut måste dock alltid ske med hjälp av signalkvalité mätning av transpondrar på berörd satellit vilket kan utföras med hjälp av den inbyggda signalkvalité mätningen som finns i satellitmottagaren men enklast är att använda ett professionellt mätinstrument.Enklast hämtas inställningsvärden för elevation och azimut samt skew från satlex men det finns även ett gratis program från  Swedish Microwave som heter SMWLink.  
 
 Sidan senast uppdaterad 2010-04-29