LNB test                                           

Har testat några olika LNBF för mottagning av Astra 1N och Astra 2F i satellitpositionen 28,2° öst med 100 cm (95,5 x 105 cm) Nokia offset parabol i Falkenberg. Mätning utförd med Satlook MICRO HD vid klar väderlek, temperaturen var ca -2 °C. Testen utförd under eftermiddagen 2013-02-22.

FrekvensInverto BLACK Ultra (quad LNBF)Avenger PLL321S-2 (single LNBF)Avenger PLL322S-2 (twin LNBF)MEGASAT (single)SMART TSG (single)
10714 H (SR: 22000) Astra 1NSNR: 14,6 dB, MER: 14,2 dBSNR: 14,6 dB, MER: 14,4 dBSNR: 14,2 dB, MER: 14,0 dBSNR: 14,0 dB, MER: 13,7 dBSNR: 13,1 dB, MER: 12,6 dB
10729 V (SR: 22000) Astra 1NSNR: 14,6 dB, MER: 14,5 dBSNR: 14,8 dB, MER: 14,5 dBSNR: 13,8 dB, MER: 13,7 dBSNR: 14,7 dB, MER: 14,4 dBSNR: 12,3 dB, MER: 12,3 dB
10773 H (SR: 22000) Astra 1NSNR: 14,7 dB, MER: 14,2 dBSNR: 14,6 dB, MER: 14,2 dBSNR: 14,2 dB, MER: 13,9 dBSNR: 14,1 dB, MER: 13,8 dBSNR: 12,7 dB, MER: 12,5 dB
10964 H (SR: 22000) Astra 2FSNR: 8,5 dB, MER: 8,8 dBSNR: 7,9 dB, MER: 8,3 dBSNR: 8,1 dB, MER: 8,7 dBSNR: 7,8 dB, MER: 8,3 dBSNR: 8,1 dB, MER: 8,6 dB
10994 H (SR: 22000) Astra 2FSNR: 8,5 dB, MER: 9,0 dBSNR: 8,0 dB, MER: 8,6 dBSNR: 8,1 dB, MER: 8,7 dBSNR: 8,0 dB, MER: 8,3 dBSNR: 7,9 dB, MER: 8,4 dB
11053 H (SR: 22000) Astra 2FSNR: 8,4 dB, MER: 8,9 dBSNR: 8,2 dB, MER: 8,7 dBSNR: 8,4 dB, MER: 8,9 dBSNR: 8,1 dB, MER: 8,7 dBSNR: 8,5 dB, MER: 9,1 dB
11126 V (SR: 22000) Astra 2FSNR: 7,8 dB, MER: 8,5 dBSNR: 8,0 dB, MER: 8,4 dBSNR: 8,1 dB, MER: 8,7 dBSNR: 8,4 dB, MER: 8,8 dBSNR: 8,2 dB, MER: 8,7 dB


När det gäller Inverto BLACK Ultra (quad LNBF), Avenger PLL321S-2 (single LNBF) och Avenger PLL322S-2 (twin LNBF) har jag även utfört mätningar på fler frekvenser från Astra 1N samt även på högre frekvenser. Min slutsats är att när det gäller mottagning av Astra 1N "low band" har Inverto BLACK Ultra (quad LNBF) och Avenger PLL321S-2 (single LNBF) likvärdig prestanda och Avenger PLL322S-2 (twin LNBF) presterar märkbart sämre. När det gäller höga frekvenser över 12 GHz är Inverto BLACK Ultra något bättre jämfört med Avenger PLL321S-2 (single LNBF) medan Avenger PLL322S-2 (twin LNBF) är väsentligt mycket sämre på de flesta transpondrar med hög frekvens förutom 12070 H (SR: 27500) där den får bättre mätvärden jämfört med övriga testade LNBF. När det gäller den del av "low band" där Astra 2F sänder ger dock Avenger PLL322S-2 (twin LNBF) något bättre mätvärden jämfört med  Avenger PLL321S-2 (single LNBF). Inverto BLACK Ultra (quad LNBF) presterar bra när det gäller de horizontella transpondrarna på Astra 2F men när det gäller den vertikala transpondern 11126 V (SR: 22000) är prestandan sämre jämfört med övriga LNBF. Den LNBF som presterar klart bäst på 11126 V (SR: 22000) är MEGASAT (single) tätt följt av SMART TSG (single).

Vid rangordning av de testade LNBF:erna med avseende på hur de presterar över hela frekvensområdet anser jag att Inverto BLACK Ultra (quad LNBF) är bäst, på "andra plats" kommer Avenger PLL321S-2 (single LNBF), på "delad tredje plats" kommer MEGASAT (single) och Avenger PLL322S-2 (twin LNBF) och på fjärde plats SMART TSG (single). Om man vill ha bästa möjliga mottagning av den svagaste Astra 2F transpondern 11126 V (SR: 22000) är MEGASAT (single) den LNBF som presterar bäst enligt min test. Notera att jag endast har testat ett exemplar av varje LNBF och prestandan hos enskilda LNBF kan variera en hel del inom samma fabrikat och modell. Testen visar att det kan vara värt mödan att prova flera olika LNB för att erhålla bästa möjliga mottagning av enskilda extra svaga transpondrar. Har tidigare haft en SMART TS LNBF som ser lika dan ut som SMART TSG men som presterade väsentligt mycket bättre, tyvärr gick den LNB:n sönder i samband med ett åsknedslag. Den testade SMART TSG har mycket ojämn prestanda, på vissa frekvenser är prestandan i topp och på vissa är prestandan väsentligt sämre jämfört med övriga testade LNBF.

När det gäller frekvensomvandligen i LNB ger de nya PLL-LNB:erna bäst noggranhet och stabilitet över hela frekvensområdet men skillnaden är inte så stor jämfört med Inverto BLACK Ultra  och MEGASAT men jämfört med SMART TSG är skillnaden som natt och dag ;-)
Problemet med alltför onoggrann och instabil frekvensomvandling i LNB är att det blir svårare och kan ta längre tid för satellitmottagaren att "låsa" mot berörd transponderfrekvens. Under testen noterade jag att det tog lägre tid för Satlook MICRO HD att "låsa" signalen då SMART TSG var inkopplad jämfört med de övriga.  Nedanstånde länk visar exempel på mätresultat från samtliga LNBF och notera att frekvensavvikelsen är -2,8 MHz då SMART TSG används och de övriga har endast en avvikelse inom + /- 0,2 MHz vid samma frekvens 10773 H.

Mätresultat vid mätning på 10773 H (SR: 22000) Astra 1N Nedan några bilder från testen.

Nokia 100 cm (95,5 x 105 cm) offset parabol
Nokia 100 cm (95,5 x 105 cm) offset parabol riktad mot satellitpositionen 28,2° öst.

Inverto BLACK Ultra quad LNBF
Inverto BLACK Ultra quad LNBF.

Avenger PLL321S-2 single LNBF
Avenger PLL321S-2 single LNBF. 

Avenger PLL322S-2 twin LNBF
Avenger PLL322S-2 twin LNBF. 

MEGASAT single LNBF
MEGASAT single LNBF.

SMART TSG single LNBF
SMART TSG single LNBF.

 
  Sidan senast uppdaterad 2013-02-23