Data

Den här sidan är tänkt som hjälp för dig som vill uppgradera eller bygga egen dator.
Informationen bygger till stor del på egna erfarenheter av datorbyggande.

Grundläggande information om hur en PC är uppbyggd

BIOS, CMOS, uppdatera BIOS

Bilder ifrån mitt datorbygge

Datalänkar ( Försäljning )