Se 1942 nr 24  sid 12 och 13 Tvååkersungdomen - Sveriges bästa?