Miraclebox Premium Twin+

Miraclebox Premium Twin + framsida
Miraclebox Premium Twin + baksida


Mina omdömen angående Miraclebox Premium Twin+ combo

Tuner 1: DVB-S/S2  COSY S2 Nim TS2M08-HFF11 1507A20K01 (M88DS3103 enligt information i meny)
Tuner 2: DVB-T/T2  COSY T2 Nim TT2L08-HDD22 1507A20K01 (Si216x enligt information i meny)
Tuner 3:  Ej monterad.

Det finns flera olika programvaror för Miraclebox Premium Twin+ och har provat ett antal varav Open mb / Open PLi hittills har visat sig fungera bäst. 

+ Full DiSEqC 1.1 kompatibilitet, går att ansluta upp till 64 universal LNB.
+ Möjligt att ha 3 valfria mottagare, går att kombinera hur som hellst mellan DVB-S/S2 och DVB-/T/T2.
+ Klarar av att ta emot HD-TV utsändningar både via satellit och i marknätet.
+ Stabil och snabb programvara om Open mb / Open PLi används, OPEN ATV och EGAMI fungerar också bra.
+ Blindscan (kan söka upp transpondrar trots att de inte finns med i frekvensdatabasen för berörd satellit).  
+ Goda inspelningsmöjligheter via intern alternativt extern hårddisk eller usb-minne.
+ Bra kvalité på inspelningar (ingen ytterligare komprimering = samma kvalité som vid utsändningen).
+ Valbara undertexter även på inspelade TV-program.
+ Text-TV signalen sparas på inspelningar.
+ Inspelade TV-program kan enkelt spelas upp i PC via tex MPC-HC  (Media Player Classic - Home Cinema) utan ytterligare konvertering. 
+ Tyst, inget störande fläktljud. 
+ Relativt liten värmeutveckling i mottagaren, blir inte speciellt varm trots att fläkt saknas.
+ LNB ”loop” utgång finns. 
+ Lagom ljusstyrka i display för klocka och kanalinformation., dock i minsta laget.
+ BBC EPG fungerar bra.
+ Har utöver QPSK och 8PSK modulerade sändningar även stöd för 16APSK och 32APSK modulerade sändningar (vilket man dock inte har så stor nytta av eftersom mottagaren inte kan hantera multistream).
+ Inspelade TV-program sparas med datum, starttid, tvkanalnamn och titel i filnamnet vilket är mycket bra enligt min uppfattning vilket gör det lättare att hitta.
+ Har utöver HDMI-anslutning även analoga video och ljudutgångar vilket kan komma väl till pass ihop med äldre TV-utrustning.

- Manual saknas.
- Finns förbättringspotential när det gäller layout och text i menyerna. Dåliga översättningar till svenska men kan man tyska och engelska går det att hantera.
- LCN går inte att välja bort.
- Osmidigt att sortera TV-kanaler i mottagaren, omständigt och tidsödande att skapa favoritlistor (gick mycket snabbare och smidigare i M9). 
- Saknar stöd för HEVC / H.265.
- Kan inte ta emot multistream sändningar.
- Finns inget val att formatera hårdisk med NTFS filsystem endast ext3 och ext4 (Linux filsystem vilka ej är kompatibla med Windows).
- Valbara undertexter kommer i "otakt" på inspelade TV-program speciellt efter att ha använt snabbspolningsfunktioner.
- Saknar snabbval för undertexter av / på via fjärrkontrollens "SUB"-knapp (Open mb programvara daterad 2017-01-27).
- Miraculous, Miraclebox egen programvara fungerar INTE, mottagaren hänger sig och det hjälper inte att slå från / till brytaren baktill utan hela programvaran måste installeras om  för att komma igång igen.

Sammanfattningsvis, detta är en prisvärd mottagare som är flexibel vad gäller val av tuners. EPG fungerar bra inklusive BBC EPG och det fungerar bra att lägga till inspelningar via EPG-meny. Det jag saknar är stöd för HEVC / H.265 och multistream samt smidigare kanalredigering i mottagaren. Efter att jag köpt denna mottagare har Octagon släppt en ny mottagare "Octagon SF4008 triple 4K E2 UHD 2160P" vilken enligt uppgift ska kunna hantera H.265 och multistream varför den troligtvis hade varit ett bättre val eftersom de för närvarande ligger i ungefär samma prisklass. 


Fjärrkontroll
Fjärrkontrollen ligger bra i handen och har bra räckvidd. Färgvalsknappar är små och matta, borde varit större och ha mera distinkta färger.
Kubsymbolen ger direkt åtkomst till media på hårddisk, usb-minne, tex inspelade TV-program ihop med Open mb programvara (fungerar inte ihop med alla programvaror).

Har monterat in en 1000 GB 2,5" SATA hårddisk. För mer information angånde installation av hårddisk se nedanstående länk.

Installera hårddisk i Miraclebox Premium Twin+ 

Monterat in en 1,0 TB 2,5" SATA hdd
Miraclebox Premium Twin+ efter att locket demonterats.
DVB-S/S2 och DVB-T/T2 tuners
Två mottagardelar en för DVB-S/S2 (tuner 1) och en för DVB-T/T2 (tuner 2). Finns plats för ytterligare en mottagardel (tuner 3).

När det gäller programvara är Open mb / Open PLi välfungerande men det finns en del störande förvalda inställningar.
Bla att TV:n stängs av och startar automatiskt när Miraclebox Premium Twin+ stängs av (standby) eller startas.
HDMI-CEC inställning
Välj HDMI-CEC inställning för att ändra automatiska styrningar via HDMI anslutning.
HDMI-CEC inställning
"ja" är förvalt vid "Sätt TV:n i viloläge" och "Väck TV från viloläge" har istället valt "nej" för att slippa att TV:n  stängs av och startar beroende på vilket läge Miracleboxen är i.
Tonstyrning i läge av
Tonstyrning används för att växla frekvensband på universal LNB, vid 0 kHz är "low-band" invalt och vid 22 kHz är "high-band" invalt.
Den förvalda inställningen för "Tonläge" är "av" vilket innebär att den övre delen av frekvensbandet på en universal LNB ej  fungerar.
Tonstyrning i läge band
För att en universal LNB ska fungera ska tonstyrning användas för att växla frekvensband. Dvs inställning för "Tonläge" ska vara "Band".
DiSEqC 1.1 inställningar
Miraclebox har full DiSEqC 1.1 stöd och kan hantera upp till 64 universal LNB genom att kombinera DiSEqC 1.0 och DiSEqC 1.1 kommandon.
Det är viktigt att välja rätt kommando ordning och antal upprepningar, ovanstående inställningar fungerar vid inkoppling av switchar enligt kopplingsschema för anslutning av 64 LNB .
Miraclebox Premium Twin+ satfinder
Meny för kontroll av signalkvalité och signalstyrka med Open mb programvara har två tydliga staplar och digital indikering av SNR och AGC i %.
Finns även BER-mätning vilken i praktiken är oanvändbar eftersom den visar 0 bitfel oavsett signalkvalité så länge mottagaren lyckas låsa mottagningen.
Förmodligen hämtas BER-värdet på fel ställe efter att signalkorrigering skett vilket ger ett missvisande värde eller så är skalområdet felaktigt.
BBC One Scotland HD
När man växlar TV-kanal visas information angående TV-kanal enligt ovanstående bild. Det går att välja hur länge informationen ska visas.
Undertextinställningar
Det finns bra undertextinställningar. Framför allt gillar jag att det går att välja färg och placering.
Undertext språkval
Finns möjlighet att välja undertexter på andra språk än svenska vilket tex kan vara bra när man tittar på brittisk TV där det saknas svenska undertexter.
Det jag saknar är snabbval för undertexter av / på via fjärrkontrollens "SUB"-knapp.
Användargränssnitt zapping
För att växla TV-kanal  via "CH" knappar på fjärrkontrollen utan att kanallistan öppnas krävs att "zapping med CH+/-" aktiveras vilket jag föredrar.
BBC EPG
BBC (Freeview) EPG fungerar bra vilket gör mottagaren lämplig för den som vill se brittisk TV från Astra 2E/2F/2G.

Display
Vid inspelning syns en liten röd "REC" symbol i mottagarens display vilket är bra.
Tex vid timerinspelning när TV:n är avstängd eller används till annat kan det vara bra med denna information.

Inspelningar
Tryck på fjärrkontrollens kubsymbol för att enklast komma till inspelade TV-program. Notera att inspelningar som man inte har tittat på saknar markering till vänster om titel.
TV-program som man har börjat se men inte sett klart på får en rund ihålig markering medan de som man har sett helt klart får en ifylld markering.

Uppspelning av inspelningar via MPC-HC i PC
Uppspelning av inspelningar via MPC-HC i PC fungerar utmärkt utan ytterligare konvertering.

cbeebies
Ibland kommer det upp en liten ruta i bilden när man väljer ett program där två TV-kanaler delar samma plats tex BBC4 (kväll, natt) och cbeebies (dagtid, tidig kväll).
Rutan går dock att klicka bort men det känns som onödig information eftersom mottagningen fungerar utan problem.

LCN
= Logical Channel Number = Boxer:s forcerade kanalindelning = går INTE att lägga TV-kanalerna i den ordning man vill ha dem utan Boxer styr vilka kanalnummer olika TV-program ska ha.Sidan senast uppdaterad 2017-03-11