Miraclebox 9 HD Twin PVR

Miraclebox 9 framsida
Miraclebox 9 baksida


Mina omdömen angående Miraclebox 9 HD Twin PVR

Tuner 1: Sharp DVB-S/S2
Tuner 2: Samsung DVB-T/T2

loader version: L6.00   program version: HS v2.11.34   API version: Jan 8 2013

+ Det är enkelt att sortera TV-kanaler i den ordning man vill, det går att flytta flera TV-kanaler samtidigt. 
+ Bra redigeringsmöjligheter när det gäller satellit och transponder data.
+ Finns PC editor program för redigering av all satellit och transponder data samt TV-kanallistor.
+ Full DiSEqC 1.1 kompatibilitet, går att ansluta upp till 64 LNB.
+ Möjligt att ha 2 valfria mottagare, går att kombinera hur som hellst mellan DVB-S/S2, DVB-T/T2 och DVB C.
+ Klarar av att ta emot HD-TV utsändningar både via satellit och i marknätet.
+ Stabil och snabb programvara. 
+ Blindscan (kan söka upp transpondrar trots att de inte finns med i frekvensdatabasen för berörd satellit).
+ Går att justera ljudnivån individuellt för varje enskild TV-kanal, låg (-30%), normal, hög (+30%) och av.
+ Goda inspelningsmöjligheter via intern alternativt extern hårddisk.
+ Kan hantera NTFS formaterade hårddiskar.
+ Bra kvalité på inspelningar (ingen ytterligare komprimering = samma kvalité som vid utsändningen).
+ Valbara undertexter även på inspelade TV-program.
+ Text-TV signalen sparas på inspelningar.
+ Inspelade TV-program kan enkelt spelas upp i PC via tex MPC-HC  (Media Player Classic - Home Cinema) utan ytterligare konvertering. 
+ Tyst, inget störande fläktljud. 
+ Relativt liten värmeutveckling i mottagaren, blir inte speciellt varm trots att fläkt saknas.
+ Går att kolla på internet via nätverksanslutning, dock med begränsad funktionalitet.
+ LNB ”loop” utgång finns. 
+ 2 scartanslutningar, bra för sådana som mig som fortfaranda använder gamla analoga utrustningar ;-)
+ Lagom ljusstyrka i display för klocka och kanalinformation., dock inte lika snygga tecken som i exempelvis LyngBox display. 
+ Via funktionen "Free TV+" går det att installera olika applikationer för att tex kunna se på bla You tube under förutsättning att M9 är ansluten mot internet. Dock fungerar inte SVT play.
+ Via funktionen "Internet TV+" går det att lägga in egna länkar till streamade TV- och radioprogram för uppspelning via M9. Stödet för olika format är dock begränsat.


 - Automatisk scart aktivering fungerar inte som det ska, dvs då mottagaren startas / stoppas aktiveras INTE scartingången på TV:n till / från utan måste väljas manuellt på TV-fjärren.  Endast då M9 återstartas från djupt viloläge (ingen klocka visas) erhålls automatisk akitvering av scart på TV:n. Vid timerinspelningar är det dock bra att scartingången på TV:n inte aktiveras.
- Irriterande och onödig lysande indikering på mottagarens front, skiftar färg beroende på om mottagaren är från eller till (röd / blå).
- Fjärren ligger inte så bra i handen och manöverpilarna ligger tätt ihop med andra tangentval (inget för den som har stora händer).
- Finns förbättringspotential när det gäller layout och text i menyerna. En del förbättringar har gjorts i samband med programvaruuppdateringar men tyvärr har man valt att skapa en ny "ikon meny" istället för att utveckla "huvud menyn". Huvud menyn är den som fungerar bäst att använda. Förvald menytyp går att välja under "Gränssnitt".
- 0 / 12 V utgång saknas, hade varit bra att använda till en 0 / 12 V switch för att exempelvis kunna växla mellan två olika  antenner för marksänd digital tv, tex vid mottagning av marksänd digital TV från grannländer.
- Saknar inbyggd RF-modulator. 
- Vidarbefodrar ej text-TV signalen via scart dvs TV:ns inbyggda text-TV går inte att använda ihop med Miraclebox 9 så man måste använda Miracleboxens text-TV vilken är OK men ger inte riktigt samma "stuns" i bilden som då jag använder TV:ns inbyggda text-TV (gäller vid anslutning till analog bildrörs TV).  
- PC editor programmet DrEditHD verkar ha en del "buggar" eller så är programmet inte fullständigt kompatibelt med M9. Om DrEditHD används för att redigera kanallistor och tex lägga in nya transpondrar var noga att kolla så att inte fel uppstår i M9 efter att den redigerade kanallistan laddats in. Spara alltid en "orginal backup" att återgå till om det uppstår något fel med den redigerade kanallistan. Har själv tex råkat ut för felaktiga polarisationsangivelser i M9 efter att nya transpondrar lagts till via DrEditHD. Då motsvarande redigering utförs direkt i M9 uppstår inga problem utan allt funkar som det ska.
 - Går att lagra maximalt 10 000 TV- och radio-kanaler (7000 TV-kanaler och 3000 radio-kanaler). Vid mottagning av flera olika satellitpositioner fylls minnet snabbt om flera  automatiska kanalsökningar uförs i en följd. Så det är viktigt att rensa bort oönskade kanaler mellan kanalsökningarna för att undvika att minnet blir fullt.
- Går att lagra maximalt 3000 olika transpondrar på upp till 100 satelliter. Antalet satelliter räcker till (har 3 st outnyttjade platser kvar) men när det gäller transpondrar är 3000 i minsta laget, det gäller att ta bort gamla inaktiva transpondrar allteftersom nya läggs till annars blir minnet fullt.
 - SVT play fungerar inte via "Free TV+" 

Sammanfattningsvis, detta är en prisvärd mottagare som är flexibel vad gäller val av tuners. Det finns goda redigeringsmöjligheter för TV-kanallistor. Inställningar för DiSEqC 1.0 / 1.1 switchar är föredömligt enkel. En veckas EPG  funkar bra på de "fria" marksändningarna i Sverige och det är enkelt att lägga in inspelningar. En nackdel är dock att utökad programinformation i EPG försvinner inom något dygn och programmet "Cleanup EPG" måste köras för att få tillgång till den utökade programinformationen igen. Från och med programvaruversion v2.10.24 fungerar även EPG för Boxer, Viasat och Canal Digital. När det gäller satellitutsändningar från brittiska freesat fungerar inte EPG utan där visas endast information om nuvarande och nästkommande TV-program. På tyska satellitutsändningar som tex ZDF (Astra19,2 ° öst ) finns 1 veckas EPG som funkar bra. Som komplement finns även xmltv-EPG via internet. Sharp DVB-S/S2 tuner i M9 fungerar bra och det samma gäller Samsung DVB-T/T2 tuner.  

Nedan mer information och bilder angående Miraclebox 9. Notera att information och bilder tillkommit efter hand och allt eftersom programvaran i M9 uppdateras kan förändringar ske som gör att menyer och funktioner kan se ut och handhas annorlunda jämfört med nedanstående beskrivningar.

ITV 3 Astra 2D 10906V Miraclebox 9
Med Miraclebox 9 erhålls bra mottagning från Astra 2D så länge SNR är 7 dB eller högre. LyngBox ger dock något bättre mottagning men skillnaden är marginell. Vid detta tillfälle var SNR 7,2 dB mätt med Emitor Satlook Micro HD.

Montering av hårddisk i Miraclebox 9
Har monterat in en 500 GB 2,5" SATA hårddisk i min M9. Installationen var enkel att utföra, bara att demontera locket på M9 och skruva loss hårddiskhållaren från moderkortet och därefter skruva fast hårddisken på hårddiskhållaren (skruvarna som håller fast hårddisken sitter på undersidan av hårddiskhållaren).


Justering av ljudnivå i Miraclebox 9
Det går att justera ljudnivån individuellt för varje enskild TV-kanal, låg (-30%), normal, hög (+30%) och av, vilket är bra då ljudnivån kan variera ganska mycket mellan olika TV-kanaler. Kan vara bra att använda för att få en jämnare ljudnivå till TV eller ansluten förstärkare. 

DiSEqC 1.0/1.1 inställningar i Miraclebox 9
Inställnings meny för DiSEqC switchar har logisk och enkel utformning i M9 som kan hantera upp till 64 universal LNB om så önskas . Har gjort en tabell och ett kopplingsschema för anslutning av upp till 64 LNB, se nedanstående länkar.

Tabell med DiSEqC styrsignaler för anslutning av upp till 64 LNB. 
Kopplingsschema för anslutning av 64 LNB till Miraclebox 9

Fjärrkontroll Miraclebox 9
Fjärrkontrollen till Miraclebox 9 är lång och smal. Ligger inte så bra i handen och det är trångt mellan manöverpilarna och  närliggande tangentval, inget för den som har stora händer. Annars funkar fjärren helt OK och tangenterna är relativt tydliga.


Har testat att redigera i M9:s kanallista i mottagaren och trots att gränssnittet ser lite tråkigt ut fungerar det bra. Det går tex att redigera fritt bland TV-programmen i huvudkanallistan vilket inte är en självklarhet i dagens mark- och satellitmottagare. Det går att blanda marksända och satellitsända TV-program hur som hellst i kanallistorna vilket är bra. Det är mycket enkelt att ordna TV-kanalerna i "rätt" ordning vilket ofta kan vara ett problem i framförallt marksända mottagare där sällan huvudkanallistan går att ändra och i vissa fall går det inte ens att ordna kanalerna i "rätt" ordning med hjälp av favoriter. I M9 är det enkelt att lägga TV-programmen i valfri ordning. En bra funktion är att det går att flytta TV-kanaler i "stora sjok" vilket gör att det går nästan lika snabbt att redigera i mottagaren som då redigering sker via PC (DrEditHD). En annan fördel är att en liten bild av vald TV-kanal i listan visas vilket gör det enklare att verifiera att "rätt" TV-kanal väljs då det ofta kan finnas kanaler med samma eller liknande namn, information om satellitposition samt frekvens och symbolhastighet finns också. Se bilder nedan.  Välj anpassningsläge
När meny "Kanallisthanterning" öppnas ska den åtgärd som önskas väljas i meny "Välj anpassningsläge". Det finns sex olika val "Lås kanal", "Flytta kanal", "Ta bort kanal", "Skippa kanal", "Ändra favoriter" och "Anpassa kanaler". 
Kanallisthantering i Miraclebox 9Kanallisthantering i Miraclebox 9 
I M9 går det även att redigera kanalnamn samt kanaldata manuellt vilket görs via valet "Anpassa kanaler", se nedanstående bilder. 
Ändra kanalinställning
Orginal kanalnamnet "SVT 1 Hallandsnytt" har jag tex ändrat till "SVT 1 Halland". Frekvensangivelser är felaktiga i meny "Ändra kanalinställning" och "Lägg till kanal" för marksändningar "Terrestrial". Visar tex felaktigt "4740 MHz " ska vara "474 MHz" eller 474,0 MHz". När det gäller satellitfrekvenser är dock visningen korrekt.
Ändra kanalnamn
Vid inmatning av text kommer ett tangentbord upp varifrån bokstäverna matas in med hjälp av fjärrkontrollen.
Anpassa kanaler
Menyval "Anpassa kanaler" varifrån det går att nå menyn "Ändra kanalinställning" genom att markera en TV-kanal och trycka "OK" på fjärrkontrollen. Ett bättre namn istället för "Anpassa kanaler" hade varit "Redigera kanaldata" eller något liknande.
Lägg till kanal
Från menyläget "Anpassa kanaler" går det även att manuellt skapa en helt ny kanal via funktionen "Lägg till kanal".

Om man snabbt vill söka upp en TV-kanal vars kanalnummer är okänt kan funktionen "Kanalsökning" användas, se bild nedan.
Kanalsökning
Oftast räcker det med de 2-3 första bokstäverna i TV-kanal namnet för att hitta det TV-program som eftersöks. Om en TV-kanal har siffror i namnet använd fjärrkontrollens numeriska tangenter.

Har testat att göra inspelningar med M9 och det går bra att spela in 3 st olika TV program och titta på ett fjärde samtidigt. En förutsättning är dock att den 3:e inspelningen samt TV-programmet man tittar på är på samma tranponder/mux som någon utav de 2 förstvalda. Det går även samtidigt att använda PiP-funktionen för visning av ytterligare ett TV-program under förutsättning att det finns på samma transponder/mux som de 2 förstvalda. Med andra ord M9 kan hantera upp till 5 TV-program samtidigt vilket är bra. 
Har en relativt snabb (7200 rpm) internt monterad 2,5" hårddisk i M9 som är NTFS formaterad och har hittils inte haft några problem vid in- och uppspelning. Det funkar bra att ta fram valbara undertexter även på inspelat material. 

Vid inspelning av 2 TV-program på olika transpondrar/muxar blir TV-program som är på andra transpondrar/muxar "utgråade" i kanallistan och går ej att välja vilket är bra då det enkelt går att se vilka TV-program som är valbara eller ej. Se bild nedan.
Kanallista vid inspelning från två olika muxar

Inspelning av 3 olika TV-program samt tittar på ett fjärde, se bild nedan. 
Inspelning av 3 olika TV-program samtidigt

Frekvensdatabasen i M9 är relativt väluppdaterad från början men eftersom förändringar sker ständigt bör frekvensdatabasen uppdateras efter hand. Uppgifter om nya transpondrar (frekvenser) och satelliter fås via frekvenslistor från tex Lyngsat och KingOfSat . Alternativt kan "blindscan" funktionen användas för att finna nya transpondrar (frekvenser) som inte finns med i frekvensdatabasen. Redigering av satellit och transponder data kan utföras på två sätt, antingen via PC programmet DrEditHD eller direkt i mottagaren.
Tyvärr är PC editor programmet DrEditHD inte så pålitligt då det ofta uppstår olika fel i M9 efter att en redigerad kanallista laddats tillbaka i mottagaren. Därför rekommenderar jag att alltid spara en "orginal backup" att återgå till om det uppstår något fel med den redigerade kanallistan.
Vid redigering direkt i M9 uppstår inga problem utan allt funkar som det ska. Nedan har jag lagt in några bilder som visar hur det går till att uppdatera transponderdata i M9.

Frekvens med felaktig symbolhastighet
I ovanstående bild kan man se transpondern 12 709 H (i satellitpositionen 16° öst ) som har en felaktig symbolhastighet vilket gör att mottagaren inte hittar några TV-kanaler på denna frekvens vid en vanlig sökning. Istället för symbolhastigheten 27 500 ksym/s ska det vara 7 500 ksym/s. 
Satellitkonfiguration meny
Väljer "Ändra TP" i meny "Satellitkonfiguration" och då kommer symbolhastigheten för den invalda frekvensen "12 709 MHz" att kunna ändras.
Ändra TP
Meny "Ändra TP".
Ändra TP, lägger in ny symbolhastighet
Trycker "höger pil" på fjärrkontrollen för att komma till rutan för symbolhastighet. Matar därefter in "7500" med fjärrkontrollens numeriska tangenter.
Ändra TP, väljer in "Ok" knapp
Trycker "höger pil" på fjärrkontrollen till "Ok" knappen och trycker "OK" på fjärrkontrollen varvid den nya inställningen lagras.
Satellitkonfiguration, signalkvalité
Notera att då symbolhastigheten korrigerats erhålls ett signalkvalitévärde vilket tidigare saknades helt.
Lägg till TP
Meny "Lägg till TP", ska lägga till en transponder som helt saknas i M9:s ursprungliga frekvensdatabas.
Lägg till TP, frekvens, SR och polarisation
Matar först in transponderns frekvens "12656", därefter dess symbolhastighet "4883" samt polarisation "V".
Satellitkonfiguration, signalkvalité på ny transponder
Efter att den nyinlaggda transpondern sparats kontrolleras att värde på signalkvalité erhålls om värde saknas har antingen felaktig transponderdata matats in eller så är parabolen för liten eller feljusterad för berörd satellit-transponder.
Satellitkonfiguration, uppdaterade frekvenser
De nya uppdaterade transpondrarna i frekvenslistan.
Sedan är det bara att göra en vanlig sökning via meny "Satellit sökning" för att lagra de nya TV-kanalerna.

Från och med programvaruversion v1.09.25 har en LCN funktion lagts till i M9.
LCN
= Logical Channel Number = Boxer:s forcerade kanalindelning = går INTE att lägga TV-kanalerna i den ordning man vill ha dem utan Boxer styr vilka kanalnummer olika TV-program ska ha.
LCN
Som tur är går det att deaktivera LCN funktionen i M9. Se till att ha "Kanalnummer (LCN)" i läge "Av" för att kunna ordna TV-kanalerna i valfri ordning.

Från och med programvaruversion v2.09.87 har en ny ikonbaserad meny införts i M9.
Ikon meny
Ovanstående bild visar hur val av menytyp utförs i M9.
Ikon meny
Ovanstående bild visar hur Ikon menyn i M9 ser ut. Personligen föredrar jag den gamla vanliga huvudmenyn. Det hade varit bättre om Miraclebox programmerare satsat på att förbättra huvudmenyn istället för att skapa ett helt nytt menysystem. Ikon menyn är kanske något för den som gillar stora blaffiga menyer som tex brukar användas i mobiltelefoner där det kan vara svårt att få plats med något annat. På en bildskärm med upplösningen 1920 x 1080 finns det dock möjlighet att göra betydligt snyggare och mera effektiva menyer som INTE är ikonbaserade.

Från och med programvaruversion v2.10.24 indikeras programleverantörsinformation "provider information" i M9:s installationsmeny. 
Teracom mux 1
När det gäller marksändningar i Sverige indikeras vilken mux som tas emot tex "Teracom Mux 1".
Astra 4A  Viasat
När det gäller satellitsändningar är det mycket praktiskt att få fram provider informationen för vald transponder eftersom det kan förenkla installationen om man är osäker på vilken LNB som är invald eller om parabolen är riktad mot rätt satellit eller ej. Exempelvis då man väljer en aktiv Viasat transponder på satelliten Astra 4A indikeras "Viasat" och väljs en transponder på Thor 5/6 indikeras "telenor" vilket gör det enkelt att se om man har kopplat rätt eller ej innan kanalsökning utförs.


Sidan senast uppdaterad 2013-03-29