LyngBox

LyngBox front
LyngBox baksida


Mina omdömen angående LyngBox

software version: 1.3.1 (r67374 )

+ Automatisk uppdatering av transponderdata och satellit-TV-program via internet.
+ Full DiSEqC 1.1 kompatibilitet, går att ansluta upp till 64 LNB.  
+ God mottagningskänslighet, något bättre än Maximum  S-3000 M FTA.  LyngBox lämpar sig  för mottagning av svaga satelliter som tex Astra 2D i satellitpositionen 28,2° öst.
+ Möjlighet att justera ”Treshold”, tröskelvärde  +/- 9 dB.
+ Digitalt BER-värde i ”Signalstyrka”-meny vilket ger möjlighet att effektivt finjustera LNB/parabol etc. på samma sätt som med ett professionellt mätinstrument.
+ Bra att mottaget TV-program visas i bakgrunden i ”Signalstyrka”-menyn.
+ Mottagaren klarar av ”automatiska”  tele-text undertexter *(används bla av BBC-kanalerna) förutom de vanliga DVB undertexterna. Dock är valet av undertexter inte fullt så smidigt som i Maximum S-3000M FTA där det finns en direkt tangent på fjärren för val av undertext-typ.
+ Mycket bra display på mottagaren, lagom ljusstyrka och tydlig text som går att se på långt håll, dock får inte alltid all text plats, ett längre teckenfönster hade varit önskvärt.
+ Klarar av att ta emot HD-TV utsändningar (DVB-S2).
+ Inbyggd DVB-T mottagare som  även ska fungerar för marksänd HDTV (MPEG4) klarar dock inte av DVB-T2.
+ Har möjlighet till ”auto läge” för bildformat dvs är utsändningen i 4:3 format så skickas bilden vidare i samma format till TV:n och likaså om utsändningen är i 16:9 format. Valet hur bildformatet sedan presenteras görs i TV:n vilket ger bättre resultat än om valet görs i mottagaren.
+ Bra att det finns färdiga ”huvudkanallistor” för varje enskild satellitposition.
+ Bra med forum på internet. (Forumet är numera stängt, juni 2010)
+ Snygg design.

- Instabil och opålitlig programvara (har dock blivit bättre, stabilare än i de första versionerna av programvaran), ibland hänger sig Lyngboxen och måste då startas om genom att använda huvudströmbrytaren på baksidsan. Programvaran är full av allt för många buggar, den sämsta satellitmottagare jag någonsin haft vad gäller programvarustabilitet. 
- Kan inte hantera HE-AAC / AAC ljud vilket gör att ljudet uteblir på TV-kanaler som använder dessa ljud format, tex fungerar ej ljudet på Danska DVB-T utsändningar som använder HE-AAC ljudkodning, flera satellit TV kanaler använder också AAC komprimerat ljud. 
- 0 / 12 V utgång saknas, hade varit bra att använda till en 0 / 12 V switch för att exempelvis kunna växla mellan två olika  antenner för marksänd digital tv, tex vid mottagning av marksänd digital TV från grannländer.
- Ej möjligt att manuellt mata in och justera  transponderdata.
- Lagrade "huvudkanallistor" för enskilda satellitpositioner hamnar inte i rätt ordning, bör presenteras i ordning från öst till väst ( i den ordning satelliterna är placerade i Clark bältet sett utifrån den position man befinner sig på jordklotet).
- Klarar ej av att hantera 4.2.2 utsändningar.
- Att justera in en ny satellitposition med LyngBoxen är onödigt bökigt eftersom det inte går att välja in en specifik transponderfrekvens och samtidigt se dess signalstyrka och signalkvalite utan man måste i så fall först uppdatera och ladda ner en massa TV-kanaler ifrån berörd satellitposition via internet vilket är bakvänt och onödigt då man kanske ändå inte vill lagra alla TV-program.
- PC-editor för program, satellit- och transponderdata saknas vilket är en stor nackdel då det är knöligt och tidsödande att skapa egna ”favoritlistor” i mottagaren. Går endast att flytta ett TV-program åt gången i favoritlistorna vilket är mycket tidsödande jämfört med om man kan välja flera och flytta samtidigt.
-  Går ej att ändra i huvudkanallistorna så man måste göra egna favoritlistor.  Går ej att ta bort oönskade TV-program i huvudkanallistorna.
- Markering av kodade TV-program saknas i samtliga ”huvudkanallistor”, ”favoritlistor” och i ”info display”.
- Går ej att göra kanalsökning på endast FTA TV-program vilket gör att mottagaren lagrar en massa onödiga kodade kanaler som man ändå inte kan se.
- Går endast att konfigurera en satellit per LNB vilket är en katastrof då det finns flera satellitpositioner som ligger nära varann och går att ta emot med samma LNB, tex Eutelsat W1 i satellitpositionen  10.0°Öst och Eurobird 9 i satellitpositionen  9.0°Öst. Visst går det att lösa genom att mata in berörda frekvenser manuellt eller genom att lura systemet med "virtuella" DiSEqC 1.0 portar via en DiSEqC 1.1 switch (upp till 4 st sådana "virtuella" portar går att skapa per DiSEqC 1.1 switch)  men det är inte smidigt.
- Det går att konfigurera flera olika ”DiSEqC portar” till samma ”satellit” vilket är en funktion som orsakar mer problem än nytta.  OBS ! Tänk på att INTE lägga in samma satellit på flera olika "DiSEqC port" i menyn "Antenna configuration" i LyngBoxen för då funkar det inte alls som det ska för berörd satellit eftersom LyngBoxen då inte vet vilken inställning som gäller och inte kan välja ”rätt LNB” vilket resulterar i ingen signal, ingen bild ifrån berörd satellitposition.
-  Seg, lågsam då man stegar sig fram i vissa menyer man måste ha tålamod och inte trycka för snabbt på fjärren, har dock blivet betydligt snabbare efter programvaru uppdateringarna.
-  Dåligt med information då man väljer ett TV-program med fjärren, vill ha uppgifter om frekvens, polarisation, symbolhastighet (SR), felkorrigering (FEC) samt små staplar med signalstyrka och signalkvalite´ förutom program info i upplysningsrutan som kommer upp då man valt ett nytt program. Dessutom saknas markering om TV-programmet är kodat eller ej. Finns gott om plats i informationsrutan för detta.
- Informationsrutan som erhålls då man skiftar TV-program eller då man trycker en gång på ”info”-knappen presenteras onödigt högt upp i bilden borde ligga alldeles i nederkant av bilden.
- Saknar inbyggd RF-modulator.
- Vidarbefodrar ej text-TV signalen via scart dvs TV:ns inbyggda text-TV går inte att använda ihop med LyngBoxen så man måste använda LyngBoxens text-TV vilken ger urusel bildkvalité via scart.
- Går ej att välja att ”tele-text”- och ”DVB”-undertexter ska presenteras på samma ställe hela tiden i nedre delen av bilden vilket är att föredra framför att textremsorna presenteras på olika positioner i bilden. Presentationsval av undertexter brukar tex gå att välja på de flesta DVD-spelare och på flertalet satellitmottagare men tyvärr går detta inte i LyngBoxen.
-  Saknar ”blind scan”-funktion vilket är mycket svagt för en satellitmottagare i den här prisklassen.  
- Väsnas en hel del, högt fläktljud jämfört med min andra hårddiskinspelare (Panasonic DMR-EX87 EN-K).   
-  LNB ”loop” utgång saknas.
-  Endast en scart utgång.
-  Saknar S-video utgång.
- Tunn bristfällig manual, speciellt när det gäller LNB konfigurationer med DiSEqC 1,1 och DiSEqC 1,0-switchar, det tog tid innan jag förstod hur LyngBox ”cryptot” för val av ”DiSEqC port” fungerade, men när man väl gjort det funkar det bra.   

Sammanfattningsvis, denna satellitmottagare är lite för dyr  i dagsläget (våren 2008) ca 6000 kr då min Maximum mottagare, Maximum S-3000 M FTA, som går att köpa för ca 700kr på flera punkter är bättre eller lika bra som LyngBoxen vad gäller funktionalitet och användarvänlighet. Möjligheten att uppdatera mottagaren automatiskt via internet låter bra men samtidigt förloras kontrollen över hur TV-programmen lagras i huvudkanallistan och mottagaren fylls även med en massa TV-program som man inte vill ha. Den automatiska uppdateringen borde endast omfatta transponderdata och när en ny uppdatering gjorts borde man tex få upp en ruta där det står vilka satellit- och transponderdata som uppdaterats och där man ges möjlighet att initiera en kanalsökning på de ”nya” transpondrarna om så önskas. Det borde även vara möjligt att redigera huvudkanallistorna och ta bort de TV-program som man inte vill ha. Ett bra PC-editeringsprogram är även ett måste för att effektivt kunna redigera huvud-och favoritkanallistor  samt transponderdata vilket saknas till LyngBoxen.

Jag störs av fläktljudet ifrån Lyngboxen. Tyvärr är den passiva värmeavledningen ifrån LyngBoxen mycket dålig bla tack vare att ytterhöljet på ovansidan är gjort av plast vilket effektivt isloerar LyngBoxen så att värmen kvarstår i boxen istället för att ledas ut genom ytterhöljet. Bästa värmeavledningsytan är i botten av mottagaren men kräver forcerad ventilation för att fungera. Om LyngBoxens ytterhölje varit gjort i metall istället för plast hade den passiva värmeavledningen fungerat betydligt bättre. I kombination med kylflänsar på strategiska ställen och en mer tystgående fläkt av liknande typ som sitter i Panasonic DMR-EX87 EN-K hade man fått en "tyst" mottagare. Men tyvärr har design fått gå före funktion när det gäller värmeavledning vilket man får betala genom ett högt och irriterande fläktljud. Kylnigen av LyngBoxen kan förbättras genom att placera den på en metallskiva som hjälper till att avleda värmen ifrån dess undersida. Samtidigt ska den placeras "fritt", ej i en omslutande hylla utan på ett fristående plan nära golvet så att omgivande luft genom naturlig cirkulation kan optimera den passiva kylningen.

Jämfört andra mottagare som jag provat är LyngBoxens mottagningskänslighet mycket bra men obetydligt bättre än Maximum S-3000 M FTA vilket är en mycket bra och billig mottagare. Jämfört med Samsung 9500 via ci är skillnaden rätt stor och jämfört med Technomate (som är en mottagare med riktigt dålig känslighet) är skillnaden så stor att på svaga transpondrar betyder det skillnaden mellan perfekt stabil bild och ingen bild alls. Har även provat en äldre modell ifrån Topfield som har mycket god känslighet, i samma klass som Maximum S-3000 M FTA och LyngBox.

Jag har hört att Vantage HD 7100 S har mycket god känslighet vilket även bekräftas då man läser de tekniska specifikationerna, klarar så låga signalnivåer som -85 dBm, vilket är betydligt bättre än de standardmässiga värdet -65 dBm som de flesta DVB-S/-S2 tuners har (inkl Maximum S-3000 M FTA och LyngBox), men skillnaden mellan teori och praktik kan vara stor. En parameter som spelar en avgörande roll för hur bra en mottagare med hög känslighet presterar i praktiken är mottagarens selektivitet.  Vore intressant att testa hur bra mottagningskänslighet  Vantage HD 7100 S har i praktiken jämfört med LyngBox.

Hur tresholdfunktionen igentligen fungerar i LyngBoxen vet jag ej. Man kan ju tro att signalen förstärks vid positiva värden på treshold och att signalen dämpas vid negativa treshold värden men när jag testat har jag haft svårt att se någon större skillnad på vare sig signalstyrka eller signalkvalite då jag förändrar treshold värdet. Har kollat på svaga transpondrar som tex 10 906 V på Astra 2D varifrån bla ITV 3 sänds, vilken jag oftast endast kan se någon timma vid 18-tiden på kvällen varefter den försvinner. Med en treshold inställning på 0-2 dB upplever jag att stabilaste mottagningen erhålls men skillnaden är mycket liten för att inte säga obefintlig.

Att ansluta flera LNB, upp till 64 st, är enkelt när man förstått hur ”LyngBox cryptot” fungerar men manualen är bristfällig och exempel på hur man kan ansluta LNB:er via olika typer av switchar saknas. 
Har gjort ett schema över hur man kan konfigurera 16 LNB:er till LyngBox via 4 st 4-vägs DiSEqC 1.0 switchar och en 4-vägs DiSEqC 1.1 switch med kopplingsschema ifrån SPAUN som förlaga.  Om inte 16 LNB:er räcker så har jag även gjort ett schema över hur man kan konfigurera 64 LNB:er via 16 st 4-vägs DiSEqC 1.0 switchar och 5 st 4-vägs DiSEqC 1.1 switchar. OBS ! Det är viktigt att inte välja flera olika ”DiSEqC port” till en och samma satellitposition för då vet LyngBoxen inte vilken ingång som ska väljas vilket resulterar i ingen signal, ingen bild. Tyvärr går det inte att konfigurera flera olika satelliter till en och samma LNB vilket är en stor miss. På samtliga digitala satellitmottagare jag hittills testat är det möjligt att konfigurera valfritt antal satelliter till en och samma LNB så det är mycket märkligt varför det inte är möjligt i LyngBoxen. Förhoppningsvis är detta något som kommer att rättas till i framtida uppdateringar av programvaran.

Vad gäller LyngBoxens bildkvalité har jag endast testat scart utgången:s CVBS (komposit video) och RGB-video. CVBS-video signalen är oskarp men har hyffsad färgkalibrering. RGB-video ger bättre bild och har god färgkalibrering, dock upplever jag bilden som mindre skarp jämfört med RGB-video ifrån tex Triax DVB-357 T och Panasonic DMR-EX87 EN-K som är de mottagare som jag har provat som ger bästa RGB-video signalen.

* ”automatiska”  tele-text undertexter = tele-text undertexter som kan väljas direkt utan att behöva öppna text-tv funktionen och man slipper välja text-tv sida för undertexter.Sidan senast uppdaterad 2010-07-03