Mottagning av Dansk marksänd TV vid Lövstaviken i Falkenberg                                     

I Falkenberg går det att få mottagning av Dansk marksänd TV i gynnsamma lägen nära kusten. Har testat mottagning av Dansk marksänd TV vid Lövstaviken där det är fri sikt över havet mot Hove sändaren vilket fungerade förvånansvärt bra. Nedan presenteras information om de Danska sändarna i Hove och Gladsaxe. Eventuella synpunkter och mottagningsrapporter från andra platser mottages tacksamt per epost .

Uteffekten från den danska sändaren i Hove är betydligt större än från sändaren i Gladsaxe. Se tabell nedan (källa digi-tv.dk).

Station
ERP UHF (W)
Höjd (m)
Köpenhamn väst, Hove50000321
Köpenhamn, Gladsaxe10000244

Ovanstående sändare använder samma frekvenser vid digitala TV-utsändningar enligt DVB-T och DVB-T2 standard. Nedan en tabell över de kanaldata som används vid TV-utsändningar från Köpenhamn sändaren i Hove, samma kanaldata används för Köpenhamn sändaren i Gladsaxe.

Station

Polaritet
Band

Kanal (CCIR)

Centerfrekvens

Modulering (COFDM)

Mux

Köpenhamn väst, HoveHorisontellUHF Band IV31554 MHzDVB-T, 8K, 64 QAM, CR = 3/4, GI = 1/4 (22,4 Mbit/s)4
HorisontellUHF Band V51714 MHzDVB-T, 8K, 64 QAM, CR = 2/3, GI = 1/4 (19,9 Mbit/s)2
HorisontellUHF Band V53730 MHzDVB-T, 8K, 64 QAM, CR = 2/3, GI = 1/4 (19,9 Mbit/s)1
HorisontellUHF Band V54738 MHzDVB-T, 8K, 64 QAM, CR = 3/4, GI = 1/4 (22,4 Mbit/s)3
HorisontellUHF Band V59778 MHzDVB-T2, 32KE, 256 QAM, PP4, CR = 2/3, GI = 1/16 (36,6 Mbit/s)5

CCIR = Consultative Committe on International Radio
COFDM = Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing  
QAM = Quadrature Amplitude Modulation
CR = Coderate
GI = Guard Intervall

Nedan en tabell över vilka TV-kanalerna som finns på respektive mux. 

Mux
TV-kanaler
1DR 1, DR 2, TV 2 Regionerne, Tegnsprog/lokal-tv
2DR Ramasjang, DR K (Kultur), DR3*, DR UPDATE,  FOLKETINGET
3TV 2*, TV3*, Kanal 4*, Kanal 5*, Animal Planet*, Canal 9*, TLC*, CNN*, Discovery Science*, History Channel*, Disney Channel*, Disney XD*,  7'eren* 
4Boxer Info Kanal, TV 2 NEWS*, TV 2 Charlie*, TV 2 Film*, TV 2 Zulu*, 6'eren*, Discovery*, TV3 Sport 1*, DK4*, Nickelodeon*, Cartoon Network*, MTV*, VH-1* 
5TV 2 HD*, TV 2 Film HD*, 6'eren HD*, TV3 Sport 1 HD*, C More First*, C More Hits*, Travel Channel*, TV 4 Malmø*, TV 2 Norge*, ZDF*  

* = krypterad TV-kanal, krävs abonnemang hos Boxer för att kunna se dessa betal TV kanaler. 


2013-06-01 Har utfört mätningar med Emitor digiair PRO T2 vid mottagning av DVB-T och DVB-T2 utsändningar från Hove sändaren (Köpenhamn väst) här i Falkenberg via kombiantenn Televes DAT HD BOSS MIX. Nedan visas bilder och mätresultat från testen som utfördes vid Lövstaviken.

Televes DAT HD BOSS MIX riktad mot Hove sändaren
Televes DAT HD BOSS MIX riktad mot Hove sändaren (Köpenhamn väst).

RF-nivå på kanal 31, 51, 53, 54, 59 och 21
Då antennen är optimalt injusterad mot Hove sändaren i Danmark erhålls förvånansvärt god signalstyrka trots att den inbyggda förstärkaren i antennen är deaktiverad. 
Frekvenskanal 31, 51, 53, 54 och 59 är Hove sändaren, frekvenskanal 21 är Halmstad sändaren.

RF-nivå kanal 31 Hove
RF-nivå kanal 31 = 53,8 dBuV.
Kanal 31 Hove C/N
Kanal 31, 554 MHz, utsändning enligt DVB-T standard. Notera C/N = 30,0 dB och låga BER-värden vilket betyder mycket god mottagning.
Kanal 31 Hove MER
Kanal 31, detaljerad signalinformation. Notera MER = 30,0 dB.
RF-nivå kanal 51 Hove
RF-nivå kanal 51 = 54,6 dBuV.
Kanal 51 Hove C/N
Kanal 51, 714 MHz, utsändning enligt DVB-T standard.
Kanal 51 Hove MER
Kanal 51, detaljerad signalinformation.
RF-nivå kanal 53 Hove
RF-nivå kanal 53 = 52,9 dBuV.
Kanal 53 Hove C/N
Kanal 53, 730 MHz, utsändning enligt DVB-T standard.
Kanal 53 Hove MER
Kanal 53, detaljerad signalinformation.
RF-nivå kanal 54 Hove
RF-nivå kanal 54 = 56,4 dBuV.
Kanal 54 Hove C/N
Kanal 54, 738 MHz, utsändning enligt DVB-T standard.
Kanal 54 Hove MER
Kanal 54, detaljerad signalinformation.
RF-nivå kanal 59 Hove
RF-nivå kanal 59 = 48,5 dBuV.
Kanal 59 Hove C/N
Kanal 59, 778 MHz, utsändning enligt DVB-T2 standard.
Kanal 59 Hove MER
Kanal 59, detaljerad signalinformation.

Televes DAT HD BOSS MIX
Televes DAT HD BOSS MIX fungerar mycket bra vid mottagning av Dansk TV trots att avståndet till sändaren i Hove är ca 130 km.

Under testen provade jag även att aktivera den inbyggda förstärkaren i antennen genom att spänningsmata den med 12 V vilket resulterade i förhöjda RF-nivåer på samtliga kanaler men utan att ge någon förbättrad signalkvalité. På vissa kanaler tex kanal 31 blev signalkvalitén försämrad då antennens inbyggda förstärkare var aktiv. Den aktiva förstärkningen i Televes DAT HD BOSS MIX blir alldeles för hög vid användning av korta koaxialkablar.


  Sidan senast uppdaterad 2013-06-01