Frekvenser


Numera är samtliga TV-utsändningar i det svenska marknätet digitala enligt DVB-T eller DVB-T2 standard men det finns fortfarande en del hyresfastigheter där TV-utsändningarna distribueras analogt enligt PAL-standard (BG). När det gäller radio är fortfarande de reguljära radio-utsändningarna i marknätet analoga men det finns även digitala radioutsändningar enligt DAB standard. I kabel-TV nät används numera vanligtvis den digitala standarden DVB-C. 

Nedan en beskrivning över de frekvenser som används för TV- och radio utsändningar via markbaserade sändare och i kabel-TV nät här i Sverige.

VHF Band I: 47 MHz ~ 68 MHz
VHF Band II: 87,5 MHz ~ 108 MHz, "FM-bandet" för analoga radio-utsändningar.
VHF S-band I: 104 MHz ~ 174 MHz, kanal bandbredd 7 & 8 Mhz.
VHF Band III: 174MHz ~ 230MHz, kanal bandbredd 7 & 8 Mhz.
VHF S-band II: 230MHz ~ 300MHz, kanal bandbredd 7 & 8 Mhz.
UHF S-band III: 300MHz ~ 470MHz, kanal bandbredd 8Mhz. (Benämns även "Hyperband")
UHF Band IV: 470MHz ~ 606MHz, kanal bandbredd 8Mhz.
UHF Band V: 606MHz ~ 862MHz, kanal bandbredd 8Mhz.

Nedan en tabell över kanaler enligt CCIR standarden vilka används vid mark- och kabel-TV utsändningar där varje kanal motsvarar en frekvens (CCIR = Consultative Committe on International Radio). Notera att S-band endast används i kabel-TV nät och att DVB-T utsändningar uteslutande sker via UHF (Band IV och Band V) men när det gäller DVB-T2  kan utsändningar ske både via VHF (Band III) och UHF (Band IV och Band V).

Band
Kanal
Centerfrekvens
Band
Kanal
Centerfrekvens
Band IK250,5 MHzBand IVK21474 MHz
K357,5 MHzK22482 MHz
K464,5 MHzK23490 MHz
S-band IS1*107,5 MHzK24498 MHz
S2*114,5 MHzK25506 MHz
S3*121,5 MHzK26514 MHz
S4*128,5 MHzK27522 MHz
S5*135,5 MHzK28530 MHz
S6**142,5 MHzK29538 MHz
S7149,5 MHzK30546 MHz
S8156,5 MHzK31554 MHz
S9163,5 MHzK32562 MHz
S10170,5 MHzK33570 MHz
Band IIIK5177,5 MHzK34578 MHz
K6184,5 MHzK35586 MHz
K7191,5 MHzK36594 MHz
K8198,5 MHzK37602 MHz
K9 205,5 MHzBand VK38610 MHz
K10212,5 MHzK39 618 MHz
K11219,5 MHzK40626 MHz
K12226,5 MHzK41634 MHz
S-band IIS11233,5 MHzK42642 MHz
S12*240,5 MHzK43650 MHz
S13247,5 MHzK44658 MHz
S14254,5 MHzK45666 MHz
S15261,5 MHzK46674 MHz
S16268,5 MHzK47682 MHz
S17275,5 MHzK48690 MHz
S18282,5 MHzK49698 MHz
S19289,5 MHzK50706 MHz
S20296,5 MHzK51714 MHz
S-band IIIS21306 MHzK52722 MHz
S22314 MHzK53730 MHz
S23322 MHzK54738 MHz
S24*330 MHzK55746 MHz
S25*338 MHzK56754 MHz
S26346 MHzK57762 MHz
S27354 MHzK58770 MHz
S28362 MHzK59778 MHz
S29370 MHzK60786 MHz
S30378 MHzK61794 MHz
S31386 MHzK62802 MHz
S32394 MHzK63810 MHz
S33*402 MHzK64818 MHz
S34*410 MHzK65826 MHz
S35418 MHzK66834 MHz
S36426 MHzK67842 MHz
S37**434 MHzK68850 MHz
S38442 MHzK69858 MHz
S39450 MHz
S40458 MHz
S41466 MHz

* På grund av risk att störa radiotrafik ska dessa kanaler inte användas i svenska kabel-tv nät (källa Macab).
**På grund av risk att störa eller störas av amatörradio bör dessa kanaler ej användas i svenska kabel-tv nät (källa Macab).


För att få detaljerad och aktuell infomation angående markbaserade utsändningar i Sverige se nedanstående länkar.

PTS

Teracom


För att få detaljerad och aktuell information angående markbaserade utsändningar från Danmark se nedanstående länkar.

Digi TV

DIGITAL INFO

 Sidan senast uppdaterad 2012-08-03