Mottagning av marksänd TV i Falkenberg                                     

Här i Falkenberg erhålls vanligtvis bäst mottagning av svensk marksänd TV via Halmstad sändaren som är placerad i Fjällgime nära Oskarström. Men Varbergs sändaren som är placerad i Grimeton kan vara ett bättre alternativ i kommunens norra delar eller där signalvägen är blockerad mot Halmstad sändaren. TERACOM har en bra funktion på sin hemsida som heter "Hitta rätt TV-mast" som kan användas för att identifiera lämpliga TV-sändare beroende på var man bor. Nedan presenteras information om Halmstad och Varberg sändarna. Eventuella synpunkter och mottagningsrapporter från andra platser mottages tacksamt per epost .

Uteffekten från Halmstad sändaren i Oskarström är betydligt större än från Varbergs sändaren i Grimeton. Uteffekten på VHF utsändningarna är väsentligt mindre jämfört med UHF utsändningarna vilket kan ge mottagningsproblem vid långa avstånd till respektive sändare. VHF har dock generellt sett bättre genomträngningsförmåga jämfört med UHF vilket kan kompensera något för de låga uteffekterna. Se tabell nedan (källa Teracom).

Station
ERP VHF (W)
ERP UHF (W)
Höjd (m)
Halmstad, Oskarström400050000325
Varberg, Grimeton80010000260

Ovanstående sändare använder samma frekvenser vid digitala TV-utsändningar enligt DVB-T och DVB-T2 standard. Nedan en tabell över de kanaldata som används vid TV-utsändningarna från Halmstad sändaren i Oskarström, samma kanaldata används för Varberg sändaren i Grimeton.

Station

Band

Kanal (CCIR)

Centerfrekvens

Modulering (COFDM)

Mux

Halmstad, OskarströmVHF Band III7191,5 MHzV217
UHF Band IV21474 MHzU111
UHF Band IV28530 MHzU112
UHF Band IV32562 MHzU226
UHF Band V38610 MHzU113
UHF Band V45666 MHzU114
UHF Band V47682 MHzU115

CCIR = Consultative Committe on International Radio
COFDM = Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing  
U11 = "Långa" moden: 8k, 64 QAM, Inner Code Rate=3/4 och Guard Interval=1/4 (22,394117 Mbit/s) DVB-T
U22 = 32KE, 256 QAM, PP4, Inner Code Rate=2/3 och Guard Interval=1/16 (36,551906415302 Mbit/s) DVB-T2
V21 = 32K, 256 QAM, PP4, Inner Code Rate=2/3 och Guard Interval=19/256 (30,8071324673739 Mbit/s) DVB-T2

Nedan en tabell över vilka TV-kanaler som finns på respektive mux. 

Mux
TV-kanaler
1SVT 1 Halland, SVT 2 Halland, Kunskapskanalen, SVTB / SVT24, SVT 1 Helsingborg, SVT 2 Helsingborg, SVT 1 Tal txt, SVT 2 Tal txt
2TV 4 Halland, TV 6, CNN*, Sjuan Halland*, TV 11*, TV 4 Fakta*, TV 4 Film*
3C More First*, C More Sport/SF kanalen*, Investigation Discovery*, Disney Channel*, Kanal 5 Halland*, TV 3 Halland*, TV 8*, Paramount Channel*
4Al Jazeera*, Comedy Central*, Discovery*, Eurosport*, Eurosport 2*, History*, Horse1*, Kanal 9*, MTV*, Nickelodeon*, TLC*, TV 10*
5Animal Planet*, Axess TV*, BBC Earth*, BBC World News*, Boomerang, C More Series*, Cartoon Network*, Disney XD*, FOX, TCM*, TNT*, TV12*
6SVT 1 HD Halland, SVT 2 HD Halland, TV 4 HD Halland*, TV 3 HD*, Kanal 5 HD*
7BBC Brit*, C More Fotboll/Hockey/Emotion*, C More Live HD/Hits HD*, National Geographic HD*, Nick Jr*, Travel Channel*, TV4 Sport*, Viasat Explore* 

* = krypterad TV-kanal, krävs abonnemang hos Boxer för att kunna se dessa betal TV kanaler. 

Nedan visas bilder från Miraclebox 9 vid mottagning av DVB-T och DVB-T2 utsändningar från Halmstad sändaren i Oskarström här i Falkenberg. Antennen som jag använder är en WISI  EA34 vilket är en kombiantenn som kan hantera mottagning av både VHF Band III och UHF Band IV + Band V och trots att antennen är monterad inomhus på vinden erhålls bra mottagning. Tunern i Miraclebox för mottagning av DVB-T och DVB-T2 utsändningar är tillverkad av Samsung och har god mottagningskänslighet men signalkvalité indikeringen är något av en glädje mätare eftersom den visar 100% signalkvalité för "tidigt" innan signalen är helt perfekt.

Kanal 7 Halmstad Mux 7
Trots att uteffekten på VHF utsändningen är låg från Halmstad sändaren i Oskarström erhålls god mottagning i Falkenberg med antennen WISI EA34. Notera att utsändningar på VHF-bandet har 7 MHz bandbredd och för att kunna ta emot frekvens kanal 7 krävs en mottagare som kan hantera DVB-T2.

Kanal 21 Halmstad Mux 1
Kanal 21, 474 MHz, ger klart bäst signal här i Falkenberg. Liksom övriga UHF utsändningar är bandbredden 8 MHz. Utsändning sker enligt DVB-T standard. 

Kanal 28 Halmstad Mux 2
Kanal 28, 530 MHz, utsändning enligt DVB-T standard. 

Kanal 38 Halmstad Mux 6
Kanal 32, 562 MHz, utsändning enligt DVB-T2 standard. 

Kanal 38 Halmstad Mux 3
Kanal 38, 610 MHz, utsändning enligt DVB-T standard. 

Kanal 45 Halmstad Mux 4
Kanal 45, 666 MHz, utsändning enligt DVB-T standard. 

Kanal 47 Halmstad Mux 5
Kanal 47, 682 MHz, utsändning enligt DVB-T standard.

2013-03-09 Har utfört mätningar med Emitor digiair PRO T2 vid mottagning av DVB-T och DVB-T2 utsändningar från Halmstad sändaren i Oskarström här i Falkenberg via kombiantenn WISI  EA34, se nedanstående bilder som visar mätreslutatet. 

E07 HalmstadE07 Halmstad
Kanal 7, 191,5 MHz, utsändning enligt DVB-T2 standard.

E21 HalmstadE21 Halmstad
Kanal 21, 474 MHz, utsändning enligt DVB-T standard. Erhåller extremt bra signalkvalité  på denna frekvenskanal, C/N: 30 dB och MER: 30,0 dB (max värden på digiair PRO T2) samtidigt indikeras lägsta möjliga BER värden, tyvärr stannar mätningen av "Pre BER" vid "< 1,0E-4" vilket jag anser vara lite väl grovt, hade varit bra om mätningen kunnat fortsätta ned till "Pre BER < 1,0E-8".  

E28 HalmstadE28 Halmstad
Kanal 28, 530 MHz, utsändning enligt DVB-T standard.

E32 HalmstadE32 Halmstad
Kanal 32, 562 MHz, utsändning enligt DVB-T2 standard.

E38 HalmstadE38 Halmstad
Kanal 38, 610 MHz, utsändning enligt DVB-T standard.

E45 HalmstadE45 Halmstad
Kanal 45, 666 MHz, utsändning enligt DVB-T standard.

E47 HalmstadE47 Halmstad
Kanal 47, 682 MHz, utsändning enligt DVB-T standard.

E07-E45 RF-level
RF-nivå på kanal 7, 21, 28, 32, 38 och 45. Trots att frekvenskanal 7 har klart högst signalstyrka erhålls bättre signalkvalité från övriga frekvenskanaler som har lägre signalstyrka.
Vid användning av tex antennförstärkare är det viktigt att inte överförstärka signalen eftersom även störningar och brus förstärks, förstärkningen ska endast vara så stor att den motsvarar dämpningen i kablage, uttag och dyligt. Eftersom  låga frekvenser dämpas mindre jämfört med höga frekvenser i en koaxialkabel är det viktigt att eventuell aktiv förstärkning begränsas på låga frekvenser medan man kan tillåta sig högre aktiv förstärkning på höga frekvenser om långa koaxialkablar används eller om det är flera uttag som är anslutna till samma antenn. Då endast ett uttag är ansluten till en kort koaxialkabel mellan antenn och mottagare finns ingen anledning att använda antennförstärkare.

E21 - E47 RF-level
RF-nivå på kanal 21, 28, 32, 38, 45 och 47.


Nedan en bild på Halmstad sändaren i Oskarström.
Halmstad sändaren i Oskarström.
Halmstad sändaren i Fjällgime vid Oskarström sett från motorvägsavfarten vid Kvibille mot Holm. Masten är 325 meter hög vilket ger god spridning av utsändningarna.
Under år 2013 har Teracom utfört ett omfattande renoveringsarbete där sändarens hela antennsystem har bytts ut. Tidigare antenn från 1970-talet var optimerad för att sända på en frekvens, den nya antennen uppges ha en betydligt jämnare spridning av signalen över alla frekvenser enligt driftmeddelande från Teracom.   

Halmstad sändaren i Oskarström.
Halmstad sändaren utanför Oskarström på närmare håll. Antennmasten är placerad på en höjd som ligger ca 150 meter över havet. 

  Sidan senast uppdaterad 2015-10-30.