Sparbankernas säkerhetsdosa

 Säkerhetsdosa
Ovanstående bild visar en säkerhetsdosa från Varbergs Sparbank.Mina omdömen angående Sparbankernas säkerhetsdosa

Tyvärr saknas positiva egenskaper.

- Extremt dålig kvalité på display, inom ett år börjar vissa pixlar försvinna i displayen och efter ytterligare något år blir displayen oläsbar.
- Dålig kvalité på knappsats, efter något års användning brukar en eller flera knappar bli svåra att använda.
- Äter batteri, trots att jag använder litium batterier CR2032 av god kvalité krävs byte minst en gång om året. 

Sammanfattningsvis, det enda som är säkert med Sparbankernas säkerhetsdosa är att den förr eller senare kommer att skapa irritation hos användaren på grund av utebliven funktion. 


Sidan senast uppdaterad 2013-08-12