Panasonic DMR-EX87 EN-K

Panasonic DMR-EX87 EN-K framsida
Panasonic DMR-EX87 EN-K frontlucka öppen
Panasonic DMR-EX87 EN-K baksida

Mina omdömen angående Panasonic DMR-EX87 EN-K (Svenska versionen)

+ Bra inspelningskvalité i XP-läge
+ Snabb starttid, påbörjar inspelning direkt efter att ”REC” inspelning initierats från fjärren.
+ Mycket lättanvänd EPG varifrån timerinspelningar enkelt och snabbt kan initieras.
+ Bra ljud-sync. egenskaper , har hittills inte upplevt några problem med ljudet vid tex yttre störningar som stör DVB-T mottagningen.
+ Bra mottagningskänslighet på DVB-T mottagaren.  
+ Tyst hårddisk och fläkt.
+ Fjärren har relativt tydliga knappar och ligger bra i handen.
+ Basfunktionerna såsom inspelning, timer via EPG och avspelning av inspelade program på hårddisken funkar bra och är enkelt att handha, dock uteblir timerinspelningar ibland vilket är mycket irriterande när det sker.
+ Har hittills inte visat några tendenser att ”hänga sig”, dock finns vissa ”buggar”, se anmärkingar nedan.
+Bra bildkvalite´via RGB-scart
+ Om man ställer in en timerinspelning via EPG:n och därefter stänger av mottagaren startar den upp inspelningen utan att koppla på scartutgången vilket är bra då man kan se på ett annat program via tex ytterligare DVB-T mottagare som är ansluten till den andra scartingången på Panasonic:en samtidigt som inspelning pågår. 
+ Enkelt att i efterhand lägga in kapitel  på gjorda inspelningar på hårddisken.

- Går ej att spela in betal-TV kanaler på DVD, funkar endast på hårddisk och vissa DVD-RAM som ger tillåtelse att spela in ”en gång” och förhindrar att ytterligare kopior görs.
- Klarar inte av DVB-T radioutsändningar, tex  SR-P1, SR-P3 och SR-Klassiskt, vilket fungerar utmärkt med andra DVB-T mottagare exempelvis Triax DVB-357T.
- Klarar inte av HDTV-utsändningar (MPEG 4).
- Kanallista/favoritlista går ej att sortera. Går ej att lägga TV-program i valfri ordning vilket är mycket irriterande. Det går att göra egna favoriter som här kallas ”Profil” vilket är en meningslös funktion som bara fungerar om man stegar mellan TV-kanalerna  med  ”CH” upp och ned  på fjärren, om man trycker på de numeriska knapparna på fjärren visas TV-kanal ifrån huvudkanallistan istället för ifrån vald ”Profil”. Tex om jag har valt att SVT24 skall ligga som nr 3 i ”Profil”-listan så kommer ändå TV3 upp ifrån huvudkanallistan när jag trycker  ”3” på fjärren och jag måste återigen välja ”Profil”-listan om jag vill fortsätta kunna stega mig fram mellan valda favoriter.  Samma dåliga upplägg som i tex PHILIPS DTR 2000 vilket innbär kanalredigering i absoluta bottenklassen!
- Ibland startar ej timerinspelning trots att rätt tid är inställd vilket är mycket irriterande. 
-Vid kopiering ifrån hårddisk till DVD ändras kapitelindelningen om inspelat material måste komprimeras för att få plats på skivan, förskjuts tidsmässigt, vilket är mycket irriterande då man lagt ned tid på att göra en bra kapitelindelning på exempelvis ett inspelat musikprogram på hårddisken, tex ett nytt kapitel då varje ny låt börjar.  När musikprogrammet kopierats till DVD är inte längre kapitlen vid varje ny låt utan slumpmässigt placerade, dvs helt oanvändbart. Om kopiering sker utan att inspelat material behöver komprimeras hamnar kapitelindelningen rätt.
- Buggig programvara . När jag trycker på ”Direct Navigator” på fjärren får jag ofta (ca 50 % av gångerna) upp en ”blå bild” på TV:n och det verkar som om signalerna ifrån Scart utgången på Panasonic:en är fullständigt ”död”. Efter ytterligare 2 st ”tryck” på ”Direct Navigator” så vaknar scart utgången ”till liv” igen och ”Direct Navigator  Titelvisning” kommer upp.
-”Blå bild”, scart utgången ”dör” direkt efter att första installationen görs. Mycket irriterande, samma fenomen som när man trycker på ”Direct Navigator” på fjärren. ”Blå bild”, scart utgången ”dör” kan även fås då man trycker på ”PLAY” direkt efter att man spelat in ett program.
- Text-TV signalen vidarbefodras ej via scartutgångarna vilket förhindrar användande av inbyggd text-TV i TV:n. Den inbyggda text-TV:n i Panasonic:en ger sämre bild via Scart (RGB) än den text-TV som jag har inbyggd i min gamla Philips TV.
- Manualen är en katastrof, onödigt tillkrånglad. Manual på engelska saknas (Finns dock möjlighet att ladda ner på engelska för utländska versioner av Panasonic DMR-EX87).
- TBC (Tidbaskorrektion) på de analoga ingångarna verkar saknas på den svenska versionen av Panasonic DMR-EX87 vilket är synd då det är guld värt med TBC då man skall kopiera gamla videoband ifrån analoga videoapparater och videokameror som saknar inbyggd TBC. Eventuellt ”krokiga” och ”dallrande” linjer rätas upp på ett effektivt sätt med TBC vilket ger en betydligt stabilare och bättre bild än utan funktionen inkopplad. Den variant av Panasonic DMR-EX87 som finns i Tyskland tycks ha denna funktion enligt specifikationerna på den tyska hemsidan.
Varför har man tagit bort TBC-funktionen på den svenska modellen ?
-Flera olika menysystem, varför inte ha ett övergripande menysystem varifrån alla inställningar kan utföras ?
-Går ej att manövrera dvd-släden via fjärren, endast ”Open/Close” på frontpanelen.
-Att  placera ”1080p”-klistermärket snett på fronten ser inte snyggt ut, går det inte att placera rakt är det bättre att inte klistra dit det över huvudtaget.  
-Finns inte möjlighet att välja ”Auto-format” för bildförhållande 4:3 och 16:9 utan man ”tvingas” att välja något utav bildformaten istället för att göra valet i TV:n.  Självklart borde det TV-format som används vid utsändningen automatiskt skickas vidare till TV:n och likaså vid inspelning. Är utsändningen i 16:9 format skall också inspelningen vara i 16:9 format, och är utsändningen i 4:3 format skall inspelningen vara i 4:3 format. Är det så svårt att lösa ?
- Saknar RF-modulator.
 

Sammanfattningsvis, att Panasonic DMR-EX87 fått ”EISA award Best Product 2007-2008” är för mig ett mysterium då programvaran är ”buggig” , vettiga sorteringsfunktioner för kanallista/favoriter saknas, rörigt menystem och vissa bristfälliga funktioner såsom att kapitelindelningen ändras vid  kopiering.  Ibland startar inte timerinspelningar vilket är mycket irriterande. En uppdatering av programvaran där ovanstående problem rättas till vore på sin plats !
Trots detta  är Panasonic DMR-EX87 en bra hårddiskinspelare då bildkvalite´n blir bra vid inspelning (XP-läge) och inte har problem med att ljudet kommer ur sync. vid tex störningar på DVB-T antennsignalen. Det är mycket enkelt och smidigt att spela in TV-program via EPG:n i Panasonic DMR-EX87 och responsen vid inspelning då man trycker på ”REC” är mycket snabb (i princip momentan så vida inte hårddisken hunnit gå i viloläge). 

Under hösten 2009 upphör RGB via scart att fungera och bilden blir irriterande grön på TV:n, det är inget fel på själva scartkontakten, har testat att köra RGB-signal från en annan mottagare och då är det inget fel på bilden så felet är internt i Panasonic DMR-EX87. Förmodligen uppstår felet vid omvandling från digital signal till analog RGB eftersom om  inspelat material på hårddisken överförs till en DVD och spelas upp på en annan DVD spelare blir färgerna rätt.

Under den tid jag har haft Panasonic DMR-EX87 har inte Panasonic åtgärdat något utav problemen i programvaran (ingen uppdaterad programvara är tillgänglig) vilket är mycket dåligt och att vitala delar av hårdvaran upphör att fungera redan efter ca 1,5 år är anmärkningsvärt och tyder på att komponenter av allra lägsta klass använts vid tillverkningen. Nästa gång jag köper en hårddiskinspelare kommer det INTE att vara en Panasonic!

Sidan senast uppdaterad 2010-01-22