T90, graf som visar antennförstärkning vid olika frekvenser.